Bane information: LUKKET GRUNDET CORONA
 
Vinterbanen                         LUKKET
Greens: LUKKET
Par-3:
                        LUKKET
Drivingrange:
                        LUKKET
Puttinggreen:
LUKKET
Trolley/vogn: IKKE TILLADT
Buggy: IKKE TILLADT
Klubhus/baglader:
                        LUKKET


 


Vi fortsætter i denne uge vores arbejde på anlægget med begrænset mandskab. Det betyder, at vi vil være klar med sommerbanen, når det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne for spil. Vores håb er fortsat, at det kan ske pr. 1. april. Vi har haft problemer med levering af rullegræs

3. marts 2020
Dræn og vand
Lidt mere fra banen. Den seneste tid har jo budt på endnu mere vand, men dog har vi haft enkelte dage uden, og solen har såmænd også kigget frem. Dagene nærmer sig 1 april og efterhånden som tiden går, bliver jeg flere gange spurgt til banens tilstand, og om vi overhovedet er i stand til at å

19. februar 2020
Lidt fra banen
Vand vand vand og atter vand Det virker som om regnen ingen ende vil tage, og hvis vi ser på kalenderen, er der ikke langt tid til sæsonstart. Ganske vidst er februar normalt en måned, man ikke planlægger den store aktivitet i, da en stor del af afspadseringen og ferie afvikles nu. Men vi har haft temperaturer oppe

27. januar 2020
Grøften hul 11
Grøften på hul 11 er efterhånden ved at tage form, og er nu væsentlig ændret. Det hele er rørlagt, og man kan nu komme tørskoet over grøften. bunden er hævet ca. en meter og grøften er nu kun 80 cm. dyb. Det har været et stort jordarbejde, og vejret har ikke rigtig været

20. januar 2020
Hul 1-9 åben igen
Vi åbner igen banen for spil på de forreste 9 huller.  Drivingrange og Par 3 banen er ligeledes åben.  Mvh. Nicholas Juul 

9. januar 2020
Anlægget lukket
Grundet det fugtige vejr lukker hele anlægget indtil videre. Følg med i dette forum og under banestatus, da vi opdaterer så snart anlægget igen kan åbnes. MVH  Chefgreenkeeperen

14. december 2019
Sommergreens lukker
Vigtig info. Sommergreens og sommertee’s lukker mandag den 16/12 Fra mandag morgen Kan der udelukkende benyttes vintergreens og vintertees,  Dog kan hul 9 spilles til indspilsgreen som et forsøg på at holde en sommergreen åben.  Vi vil gerne takke alle medlemmer for en god sæson, og ser frem til at

29. oktober 2019
Golf i frostvejr
Vigtig baneinformation – golf i frostvejr, herunder rimfrost   Vi nærmer os tiden, hvor der kan forekommer nattefrost og rimfrost i morgentimerne. Kommer rimfrosten pludseligt efter påbegyndt runde, skal man skifte fra sommergreens til vintergreens, og ligeledes fra sommerteested til vinterteested. Bemærk damer og h

Der er igen lukket for Buggy kørsel på banen.    

Kære Golfer. ALLE bedes følge greenkeepernes anvisning, og respekterer entreprenørens færden på anlægget.  På forhånd tak. Mvh Greenkeeperne

11. oktober 2019
Par 3 Teesteder
Teestederne på par 3 hullerne, er fra mandag 14/10-19 lukket for resten af sæsonen,  vi henviser til måtterne ved siden af. med venlig hilsen  Greenkeeperne 

11. november 2016
Golf i frostvejr
Vigtig baneinformation – golf i frostvejr, herunder rimfrost   Spil til vintergreens i tilfælde af frost, herunder rimfrost.   Vi nærmer os tiden, hvor der kan forekommer nattefrost og rimfrost i morgentimerne. Kommer rimfrosten pludseligt efter påbegyndt runde, skal man skifte fra sommergreens til vintergreen

15. april 2014
BRUG AF DRIVING RANGE
BRUG AF DRIVING RANGE Af hensyn til det gode naboskab og den almindelige banedrift i øvrigt er der nu indført faste åbningstider for brug af driving range. Se tiderne her

15. oktober 2013
Vigtige videoer
Gode links: Regelvideoer fra Dansk Golf Union her Få golfreglerne på din telefon (Apple og Android) Ready golf: Hvad sker der når du spiller til greens i frostvejr... - du ødelægger den.. - se her hvorfor..   Sådan retter du et nedslagsmærke rigtigt op.. Hvordan river

24.02.18
Hele vinterbanen er åben for spil fra lørdag den 24. februar 2018.

22.11.17
Hele anlægget er lukket indtil videre, se status under nyheder
22.11.17
Beskyt fairways - læg op !

Vi opfordrer hermed til at lægge op på fairways for at beskytte græsset mod de mange turfmærker der ikke kan gro til i løbet af vinteren. Brug måtte eller no divot.
Med venlig hilsen
Baneudvalg og greenkeepere


Vigtig baneinformation – golf i frostvejr, herunder rimfrost 
Spil til vintergreens i tilfælde af frost, herunder rimfrost.
 
Vi nærmer os tiden, hvor der kan forekommer nattefrost og rimfrost i morgentimerne.
Kommer rimfrosten pludseligt efter påbegyndt runde, skal man skifte fra sommergreens til vintergreens.
Normalt vil rimfrost forsvinde i løbet af morgentimerne eller formiddagen i forbindelse med en temperaturstigning. Hvis det forsætter op ad dagen med minusgrader, vil rimfrosten normalvis ikke forsvinde og sommergreens er lukket hele dagen.
Hvis rimfrosten forsvinder fra greens og græsset ikke på anden vis er stivfrosset, kan der spilles til sommergreens, selvom der er minusgrader.    
Vi har tiltro til, at medlemmerne vil respektere denne ordning. Hvis ordningen ikke bliver respekteret, vil dette kunne medføre midlertidige totale banelukninger eller alternativt at banen alle dage først åbner kl. 10.00.
 
 
I tilfælde af rimfrost spilles der fra vinterteestederne som markeres med blå klodser. Herrer og damer spiller fra samme teested.
 
Græsset på greens kan ikke tåle at blive betrådt i frostvejr. Især i den første periode med rimfrost og dagsfrost er græsset meget følsomt, da det stadig er saftspændt og ikke rigtig er gået i vinterdvale endnu. Betrædning eller anden belastning ødelægger cellevæggene i græsset og græsset dør. Derfor fører spil på frossent græs til at det visner, med risiko for bare pletter til næste års sæsonstart.
 
 Husk!!
Der skal spilles til vintergreens når:
 
  1. 1. Der er rimfrost. Rimfrosten sidder som en hvid belægning på græsset og ved betrædning eller anden belastning springer cellevægen og græsset dør.
  2. 2. Der er frost på greens hele dagen uanset lufttemperatur.
  3. 3. I tøvejr efter længere tids frost. Den øverste del er tøet op men græssets rødder sidder fast i frosten, hvilket betyder at rødderne bliver revet over og græsset dør.

 
Med venlig hilsen
Nicholas Andersen
Chefgreenkeeper 

  

Bunkerrenovering opstart 27/9

Det er blevet besluttet at renoveringen af bunkers i denne omgang begynder med hul 18 og derefter hul 1 og hul 3. Hul 18 prioriteres på grund af hullets nuværende dårlige tilstand som skyldes fuglenes angreb på insekter.
Arbejdet påbegyndes på tirsdag 27/9 og der skal spilles til vintergreen på det hul som der arbejdes på.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og chefgreenkeeper


Behandling af områder fugle ødelægger

Vi har gennem den seneste tid behandlet de arealer der er blevet ødelagt af fugle. Fuglene roder efter insekter og i den proces river de græstørven løs. Vi forsætter udbringningen af insektmidlet, i håb om at det har den ønskede effekt, som er at standse angrebene. Vi har behandlet arealerne i en prioriteret rækkefølge hvor greenområder har haft førsteprioritet.
Vi reetablere de berørte på et senere tidspunkt.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og chefgreenkeeperSprøjtning mod ukrudt på banen i uge 19

Det er tid til at sprøjte banen mod ukrudt. Sprøjtning mod ukrudt på fairways, semirough og rough foregår typisk i maj når ukrudtet er i god vækst, så sprøjtemidlet kan optages i planten. Det kræver dog en periode med stabilt og vindstille vejr. I modsætning til sidste år ser det ud til, at vi i år bliver begunstiget af ideelle vejrmæssige forhold netop nu og derfor slår vi til.

Vi synes at de seneste par års ukrudtsbekæmpelse har haft en væsentlig effekt på kløver og mælkebøtter i fairways, semirough og rough. Derfor forsætter vi med at bekæmpe ukrudt og vi har anskaffet en ny sprøjte, som skal hjælpe os med at komme ind mellem træer og rundt i vanskeligt tilgængelige områder således at vi også får bekæmpet ukrudtet i disse områder.

Vi afventer godkendelse fra myndighedernes side på et nyt middel, som vi vil afprøve på teestederne og på visse fairways i kampen mod blandt andet bellis og mælkebøtter.

Arbejdsopgaven tager typisk 4-5 dage, hvor vi begynder kl. 4 om morgenen og stopper når vind eller travlhed på banen forhindre at vi kan forsætte.

Da nogle medlemmer kan have problemer med sprøjtemidler opfordres de hermed til at tage deres forholdsregler i den uge arbejdet bliver udført. Der vil blive lagt ”datablade” for de anvendte produkter på kontoret, hvis man vil orientere sig om de anvendte midlerne.

Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og chefgreenkeeper


Oprensning af skovgrøften og skovsøen i uge 14
I uge 14 bliver hovedgrøften langs sKongelundskoven samt "skovsøen" ved 4. teested oprenset. Ligeledes bliver der grødeskåret i søerne. Arbejdet forventes påbegyndt tirsdag og aflsuttet torsdag.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og chefgreenkeeper


Sommergreens åbner fra og med fredag 8. april
Sommergreens åbner fra og med fredag 8. april. Vognforbuddet ophører fra og med lørdag 2. april og der skal forsat benyttes måtte eller no divot på fairways og i semirough.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og chefgreenkeeper


Baneinformation 29/3 2016

Foråret nærmer sig og haveejerne har måske bemærket at deres egne græsplæner så småt er begyndt at gro. Græsset på en green er dog ikke længere end ca. 7-8 mm på denne årstid, og derfor er der ikke lige så meget bladmasse at lave fotosyntese med, som hjemme i haven. Vi har desuden erfaret, at vi i Dragør ofte er 2-3 uger bagud, i forhold til græssets vækst og træernes udspring i andre dele af landet. Banens placering nær kysten og det for årstiden kolde vand syd for Amager og i Køge Bugt skal tages i betragtning, når man sammenligner Dragør med andre baner.
Vi skal heldigvis snart ud og spille til sommergreens og det har meget stor betydning for kvaliteten af greens og de kommende 8 måneders spil, at vi venter med at åbne greens til der er god vækst i græsset. Dermed kan græsset bedre modstå sliddet, og dette kommer os til gode på lang sigt, og vi undgår at skulle ud og reparere på skader forårsaget af for tidlig åbning. Skader som kan strække sig ind i maj/juni måned.
Sommergreens er generelt i god stand, årstiden taget i betragtning. Greens blev som sædvanligt vertidrænet, da vi lukkede dem i december. Hullerne efter denne behandling kan stadig ses, men lukker hurtigt, når der kommer aktivitet fra spil og maskiner. Greens er blevet tilført vintergødning og mikro-nærringsstoffer hele vinteren igennem i form af flydende gødning. Klargøring af greens inden åbning består af gødning, klipning og topdressing.
På baneudvalgsmødet 1. april 2016 bliver det besluttet, hvornår sommergreens åbner samt hvornår vognforbuddet ophører. Nærmere information herom følger på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og chefgreenkeeper


 

Hele anlægget er lukket pga vand
Hele anlægget er midlertidigt lukket på grund af den store mængde vand på banen, som tøvejret har skabt.
Den store mængde sne der lå på banen er i forbindelse med tøvejret blevet omdannet til en stor mængde vand på banen. Da det underliggende lag stadig er hårdt og jorden i forvejen er vandmættet, har vandet i denne tid svært ved at dræne væk. Dette giver en smattet og blød overflade hvilket gør græsplanterne ekstra sårbare og færdsel på banen er skadeligt for græsset.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og greenkeepere 


Fældning af to træer på hul 2 og 3
Af sikkerhedsmæssige hensyn er det besluttet at fælde to træer på henholdsvis hul 2 og hul 3. En ekstern konsulent har konstateret angreb fra tøndersvamp i det ene træ og generelt omfattende råd i stammerne. Dermed er der risiko for at træerne vælter i stormvejr. Dele af det ene træ på hul 2 væltede netop ned på fairway i en storm før jul. Det drejer sig om to piletræer der står lige i fairway-åbningerne i læhegnet. 
Arbejdet påbegyndes onsdag 6/1 og forventes afsluttet samme dag eller torsdag 7/1.
Hullerne vil blive lukket ét ad gangen mens fældningen og oprydningsarbejdet står på. Arbejdet foregår i tidsrummet 8-16, og hullerne bliver åbnet ét ad gangen lige så snart arbejdet er udført. Følg venligst skiltenes anvisning - fra 1. vintergreen skal man gå på oplevelseslinien for at komme til 3. teested, da man ikke kan komme forbi arbejdsområdet.   
Der vil blive genplantet på et senere tidspunkt.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og greenkeepere 


Greens bliver vertiddrænet
Greens er ved at blive vertidrænet. En dybdeluftning der er god for greens om vinteren. Formålet er at forbedre græsrøddernes vækstbetingelser ved at bryde det dybereliggende lerlag og ændre jordstrukturen.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og greenkeepere


Sommergreens lukker fra og med mandag den 7/12
Sommergreens lukker fra og med mandag den 7/12. Græssets vækst på greens er ikke længere god nok til at opveje sliddet fra spillet. Banen er meget våd i øjeblikket med udsigt til yderligere nedbør. Der skal bruges no divot eller måtte når der spilles fra fairway og semirough. Der skal spilles fra vinterteesteder til vintergreens.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og greenkeeper


Vores nye bunkerkanter på hul 16 bliver ødelagt
Vi kan konstatere at der er nogle der synes det er helt i orden, at spille fra vores nye bunkers på hul 16. Hul 16 er lukket og det er IKKE tilladt at spille til sommergreen, hverken fra bunkers eller andet indspil. Vores nyanlagte bunkerkanter med rullegræs er meget sårbare og risikerer at blive ødelagt hvis de betrædes.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og greenkeeper


Vognforbud fra og med 23/11
Der er vognforbud fra og med mandag den 23/11. Samtidig ophører udlejningen af buggies og der overgåes til manuel boldopsamling på driving rangen.
Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og greenkeeperVigtig baneinformation – golf i frostvejr
 Spil til vintergreens i tilfælde af rimfrost.
 
Vi nærmer os tiden, hvor der kan forekomme rimfrost i morgentimerne. For at undgå kø ved boldrenden og midlertidige banelukninger, spilles der til vintergreens i tilfælde af rimfrost. Kommer rimfrosten pludseligt efter påbegyndt runde, skal man skifte fra sommergreens til vintergreens.
Vi har tiltro til, at medlemmerne vil respektere denne ordning. Hvis ordningen ikke bliver respekteret, vil dette kunne medføre midlertidige totale banelukninger eller alternativt at banen alle dage først åbner kl.10.00.
I tilfælde af rimfrost spilles der fra vinterteestederne som markeres med blå klodser. Herrer og damer spiller fra samme teested.
Græsset på greens kan ikke tåle at blive betrådt i frostvejr. Især i den første periode med rimfrost og dagsfrost er græsset meget følsomt, da det stadig er saftspændt og ikke rigtig er gået i vinterdvale endnu. Betrædning eller anden belastning ødelægger cellevæggene i græsset og græsset dør. Derfor fører spil på frossent græs til at det visner, med risiko for bare pletter til næste års sæsonstart.

 

Husk!!
Der skal spilles til vintergreens når:
Der er rimfrost. Rimfrosten sidder som en hvid belægning på græsset og ved betrædning eller anden belastning springer cellevægen og græsset dør.
I tøvejr efter længere tids frost. Den øverste del er tøet op men græssets rødder sidder fast i frosten, hvilket betyder at rødderne bliver revet over og græsset dør.

Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og greenkeeperInfo om renovering af bunkers
Vi begynder renoveringen af bunkers på hul 6. Derfor er hul 6 lukket mens der bliver arbejdet på dette hul. Der skal spilles fra provisorisk vinterteested på hul 6 til provisorisk vintergreen. Følg venligst anvisningerne på skiltene.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der spilles fra provisorisk vinterteested på hul 7.

Med venlig hilsen
Baneudvalgsformand og greenkeeper


 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |