Dragør Golfklub

Under "Banens fugle" kan du læse dels om de fugle, der yngler på banen, og de fugle, som hvert år i stor antal passerer henover banen på deres forårs- og efterårstræk, og dels om de mere sjældne fugle, der bliver set på banen, og om andre spændende oplevelser med fugle på banen. Det skal her nævnes, at maj 2012 bød på fire af de mere specielle oplevelser -  den hvide stork passerede ind over banen én gang, og havørnen besøgte os og Kongelunden hele tre gange.
Banen har Kongelunden som nabo mod syd og vest, og en række af de fugle, der yngler eller holder til i skoven, besøger selvfølgelig fra tid til anden banen. Det drejer siger bl.a. om musvåge, ravn, natugle, skovskade, stor flagspætte, træløber og svaleklire.
Vil du læse mere om fugle og de enkelte arter, så
klik her.


Lille lappedykker på rede, tårnfalkehun og trækkende bramgæs. (fb 2011 / ep 2012/ fb2012).


© Copyright 2018 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |