Vi er mange, der synes, at en golfrunde i perioder tager for lang tid, og derfor vil Klubben have fokus rettet mod langsomt spil i den kommende tid.
Vi har introduceret nogle tiltag, som vi håber vil være med til afhjælpe problemet og gøre glæden ved golfspillet større for alle.
 
 • Boldambassadører. Dragør Golfklub indfører derfor i lighed med andre golfklubber en boldambassadør i alle bolde, der slår ud på vores bane. Boldambassadøren er spilleren i bolden med lavest handicap. Boldambassadørens opgave bliver at sørge for, at de gældende etiketteregler overholdes. Det er tænkt som en sjov måde, hvor en spiller bliver ”formand” og derved sørger for at holde fokus på ovennævnte. Du kan læse mere om boldambassadørens opgaver på Hjemmesiden og på opslagstavlen i mellemgangen i klubhuset.
 • Du kan se, hvad boldambassadøren skal være ansvarlig for ved at klikke på dette link
 • http://www.dragor-golf.dk/boldambasadoer
 
 • Ready Golf.  Vi har mange spillere på vores bane, og ofte er spillet for langsomt. Vi forsøger derfor at indføre Ready Golf.  Det betyder, at spillerne skal slå, når de er klar, og når det er sikkert i stedet for at afvente normal tur (længst fra hullet). Der er lagt en beskrivelse af Ready Golf på Hjemmesiden og på opslagstavlen i mellemgangen i klubhuset.
 • Du kan læse mere om Ready Golf på dette link:.
 • http://www.dragor-golf.dk/ready-golf
 • Og her kan du se video om Ready Golf:
 • http://www.dragor-golf.dk/vigtig-video
 • Lukke igennem. Vi har flere klager over, at der ikke lukkes igennem. Tommelfingerreglen er, at hurtigere bolde skal lukkes igennem. Der kan være tilfælde, hvor der ventes på mange bolde foran, hvor det ikke er praktisk muligt. Skrækscenariet er 4-bolde med 1-bolde eller 2-bolde efter sig, men  er der god plads foran, skal der lukkes igennem, og er banen fyldt op, vil det være god etikette at to 2-bolde slår sig sammen – og gerne allerede på 1. tee.  Hvis der ledes efter en bold, skal der lukkes igennem efter 30 sekunder, hvorefter der kan ledes videre de resterende 4 minutter og 30 sekunder. Og husk, at vi alle spiller bedre golf, når vi ikke stresses over dem bagved.
 • Sommermødet. Afholdes torsdag den 30. august kl. 19 i klubhuset. Mød op og få en status på din klub. Input er velkomne.
 • Skagensturen Der er stadig få ledige pladser. Turen er for alle medlemmer og finder sted fra 27. september til 30. september. Du kan tilmelde dig i Golfbox under Klubturneringer.
 • Nye golfregler indføres fra 1. januar 2019. Klubben afholder temamøder i november, december og januar, hvor de nye regler gennemgås.
 • Annullering af bookede tider. Flere glemmer af afmelde ikke brugte tider, hvilket gør, at andre ikke kan gøre brug af tiden. Så husk at annullere i god tid, og husk at bekræfte din tid før du går ud.
 • Gratis træning. I juli vil der være mulighed for gratis holdtræning hos vores to proer John Davies og Kim Green. Træningsholdene vil være inddelt efter handicap. Tilmelding kan ske i Golfbox.
 • Gode historier. Klubben har fået sit første medlem over 90 år. Han er klar til storbaneprøven på mandag. Og under DHL's Company Dag vandt en ung pige en bil på hul 9. Ikke ved at være tættest på flaget, men ved at være længst fra (22,5 meter). Bilen var en ældre årgang i DHL's farver.
 
 • På klubbens vegne
 • Informationsudvalget

© Copyright 2019 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |