Dansk golf har boomet i rigtig mange år, men nu er medlemstallet faldende. Vi er i dag 149.044 registrerede aktive golfspillere. Et fald på 1,5 procent i forhold til 2017. Når faldet ikke er større, skyldes det alene stigningen i antallet af flexmedlemskaber. Samtidig kæmper mange klubber med at få økonomien til at hænge sammen. Det er bekymrende, og skal udviklingen vendes, kræver det nytænkning, og at golfklubberne viser sig omstillingsparate og også udfordrer sig selv.
På årets Sommermøde sagde klubbens formand Johnny Twile, at vi skylder de fremsynede personer, der var med til at starte Dragør Golfklub, at vi viderefører deres arbejde, så vores klub også er fremtidssikret for kommende generationer af golfspillere.
Det er en vision, som bestyrelsen tager seriøs, og som den er godt i gang med at tænke løst, og som vi her vil løfte noget af sløret for. Det sker i håbet om, at vi kan få medlemmernes opbakning til at få gennemført vores ønsker og drømme, så Dragør Golfklub forbliver det sted, man helst vil være, der hvor man helst vil møde sine venner og der, hvor man helst vil lægge sine penge. En slags Golf & Country Club.
- I dag stilles der helt andre krav til, hvad en golfklub skal kunne i forhold til for bare nogle år siden. Medlemmerne forventer at få en udvidet serviceydelse for deres kontingent. Medlemmer er ikke længere medlemmer, men kunder, og vil vi i fremtiden kunne tilbyde dem noget mere, så må og skal vi udvikle os, samtidig med at vi selvfølgelig husker på, at vi er en forening, siger klubbens formand Johnny Twile.
- Den opgave tager vi som bestyrelse gerne på os, hvis vi kan få opbakning til at arbejde med en finansiering, og at mam er villige til at acceptere, at ønsker man mere, vil det også koste nogen penge. Man skal være parate til at ville det for klubben. Om det så er jeres tid, jeres kræfter eller jeres penge, vi vil have, har vi på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til.
I bestyrelsens arbejdspapir for en ny vision er overskrifterne til fremtidens golfbane ridset op:
  • Dragør Golfklub ønsker at være frontrunner i forhold til at udvikle en golfbane, som tilgodeser både eksisterende og nye medlemmers krav til tidsforbrug, energiniveau og socialt samvær.
  • Dragør Golfklub skal være et attraktivt tilbud til at tiltrække børn og unge til sporten.
  • Dragør Golfklub skal på længere sigt være mere end en golfklub.
Øverst på vores ønskeseddel er køb af jord til etableringen af seks og gerne ni nye huller. Det mener vi er altafgørende for, at vi kan fastholde medlemsniveauet og også øge tilgængeligheden til banen. Vi vil gerne være en helårsklub, og med en øget trafik i klubben kan vi øge vores tilbud til medlemmerne. Det kunne være med simulatorgolf, som vi nu er i gang med at etablere, og ellers fitness, yoga, frisbee-golf, fodbold-golf og Padelbaner, som alle vil være med til at tiltrække andre typer af arrangementer.
 - Hvorfor er det vigtigt at blive en helårsklub?
- Jeg ved ikke, om det er vigtigt at blive en helårsklub, men det er vigtigt at skabe værdi for det kontingent, vi har i dag. Det er da ærgerligt, at vi ikke bruger vores faciliteter til at dyrke vores hobbies hele året. Vi ser masser af simulator-forretninger og træningscentre dukke op, og det fortæller jo, at folk gerne vil holde sig i gang hele året. Desværre indbyder vores anlæg, som det står nu, ikke til det, hvorfor vi er nødt til at udvikle os, siger Johnny Twile.
- Vi taler i Visionen om køb af jord, men ledig jord er vel ikke sådan at finde?
- Vores ønskescenario er klart at finde jord tæt på golfbanen, så vi opnår et naturligt spilleforløb, men det skal omvendt ikke begrænse os, for tænk nu om der findes jord fire minutter herfra. Skulle det så afholde os fra at forfølge muligheden? Det mener jeg ikke, selv om det vil give visse logistiske problemer i forhold til greenkeeperne og vores maskinpark, men det er jo til at løse.
- Vi skal heller ikke lade os begrænse af, om det bliver 6 eller 9 huller. Vi hører meget om 6 hullers sløjfer, og det byder også ind på den måde, man spiller golf på i dag. Det skal gå stærkere, og man vil hellere have en god oplevelse på færre huller end en dårlig på mange. Fleksibilitet er nøgleordet, for jeg tror, der er mange, som gerne vil nøjes med at spille seks huller om vinteren til fuld bane (sommergreens). Det kunne gøres på en time og vil sikkert også gøre, at vi kunne få flere ud på banen, hvis ellers det får en kvalitet, så man gider køre herud.
- Der er jo meget økonomi i dette, og der er vel reelt kun et sted, man kan hente pengene, og det er på kontingentet. Frygter du ikke, at det kan medføre en medlemsflugt?
- Vi er en klub, som er afhængig af, at der er 1.100 fuldt betalende medlemmer med de udgifter, vi har i dag, så selvfølgelig kan man være nervøs ved, at der er nogen, som forlader os, men det er jo også derfor, at vi spørger folk. At vi ønsker deres opbakning, siger Johnny Twile, der håber, medlemmerne vil tage godt imod bestyrelsens vision.
For bestyrelsen forestår der nu et større arbejde. Vi skal finde jord til nye huller, som i de seneste medlemsundersøgelser også er et stort ønske hos de fleste af vores medlemmer, og så skal vi have designet en strategi og et flow på den eksisterende bane. Vi kommer også til at arbejde politisk for vores ideer, idet vi får brug for både kommunal opbakning og også en kommunegaranti for finansieringen, når den tid kommer.
Johnny Twile:
- Nu har vi løftet på låget for, hvad det er, vi arbejder med i bestyrelsen, og vi skal nok holde medlemmerne orienteret om, hvad der sker fremadrettet. Der skal også nok blive tid og plads til debat, og når vi på den næste generalforsamling kommer til at bede medlemmerne om at investere deres tid og kræfter og måske også nogen penge i det her, så forventer vi, at man så også siger ja. At man gør sin stemme gældende og bakker op og viser, at det her vil jeg gerne være en del af. Derfor er det vildt vigtigt, at man møder op, når det kommer på dagsordenen.
- Og så vil jeg til slut sige tak for sæsonen og ønske alle en god jul og et godt nytår og på gensyn i 2020.
 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |