Dragør Golfklub afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 15. marts 2018 kl. 19:00
på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
    Ingen forslag
5. Indkomne forslag fra medlemmer
a) Forslag fra medlem 1312 Ian Hollins
    1. Fjerne boldrendetiderne
    2. Antal af bestillinger i Golfbox ændres fra 3 til 4 pr. uge
    3. Åbne for et 9 hullers medlemskab
De 3 forslag kan læses i deres fulde længde nederst på siden  
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent samt indskud
7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af formand, når denne er på valg
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
    Ulrik Ankerstjerne, Næstformand (modtager genvalg)                 
    Lars Jensen, Spiller- og ungdomsudvalg (modtager genvalg)                                              
    Ejvind Fritzbøger, Infoudvalg (modtager genvalg)
    Nicolaj Lyck, Turneringsudvalg (modtager genvalg)                 
    Flemming Borch, Baneudvalg (modtager genvalg)
    Valg af suppleant
    Lau Laursen (modtager ikke genvalg - bestyrelsen indstiller Jørgen Jakobsen til nyvalg)
10. Valg af revisor
    Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
11. Eventuelt
 
Regnskabet ligger til gennemsyn på klubbens kontor fra 8 dage før generalforsamlingen.
Den fulde ordlyd af vedtægtsændringerne fremgår af klubbens hjemmeside.
 
p b v
Johnny Twile
FormandForslag fra medlem
  
Forslag 1 
Fjernelsen af boldrende 
Efter hvad jeg kan se fra booking i Golfbox, bliver boldrende kun brugt cirka 20%, mest af 1 eller 2 bolde.
De der stillede forslag til sidste års Generalforsamling har næsten ikke brugt dem. Jeg mener, at tiden bliver bedre udnyttet ved at gå tilbage til kun at booke tider på nettet.
 
Forslag 2 
Antal af bestilling på Golfbox ændres til fra 3 til 4. 
Jeg har hørt, at man ikke ønsker at frigive en tid mere p.g.a. at der ikke er så mange der spiller 3 gang om ugen. Men for de få der spiller 3 gang om ugen vil det være en fordel hvis man skal ud og spille mere, så skal man ikke slette og oprette igen. Jeg har hørt, at Køge har 7 bestillinger inden for 15 dag.
 
Forslag 3 
Bestyrelsen åbner for en 9 hullers medlemskab.
Jeg ved, at der er nogen der har været medlem i Dragør Golfklub en evighed og p.g.a. alder og nogen svagheder har svært ved at gå 18 huler, men meget gerne vil ud og spille 9 huller, møde gamle venner og hygge sig i Restaurant. 
Man kunne måske sige; hvis man har haft fuldt medlemskab i mere end 5 år, ikke kan spille 18 huller, at de kan få tilbudt et 9 hullers medlemskab som en mulighed. Man kunne også overveje at lade pengene fra Indskudsbeviset blive brugt til kontingent. Man vil ikke tabe kontingent, bare flytte dem fra en konto til en anden.
Ian Hollins
mdl. 1312
 

 

 

© Copyright 2018 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |