I henhold til vedtægternes § 16, stk. 2 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dragør Golfklub
 
Tirsdag, den 19. december 2017 kl. 1800 i klubhuset, Kalvebodvej 100, 2791 Dragør.
 
Dagsorden: 
 
  1. Valg af dirigent.
  2. Endelig godkendelse af vedtægtsforslag enstemmigt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 29. november 2017 kl. 1900.
 
 
Forslaget kan ses i sin helhed via dette link, tryk her.

 
Ved den ekstraordinære generalformsamling af 29. november 2017 blev to ændringsforslag vedtaget. Det vil sige, at der ikke kontingentreguleres efter forbrugerindekset (§ 6, stk. 2 bortfalder), ligesom fuldmagtsreglen bevares i sin oprindelige tekst (§ 8, stk. 2)

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2017, tryk her.
 
Dragør, den 1. december 2017.
 
På bestyrelsens vegne
Johnny Twile
Formand
 

© Copyright 2018 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |