Dragør Golfklub er blevet en stor klub med mere end 10 ansatte, vært for en velbesøgt restaurant, et driftsbudget på over 10 millioner kr. årligt og en pragtfuld og hektisk klub med ca. 1100 meget aktive voksne medlemmer.

Selv om vi er en forening, så er vi også blevet en vigtig arbejdsplads for vores ansatte, for Dragør Kommune og et omdrejningspunkt for mange menneskers hverdag. Derfor har bestyrelsen i længere tid arbejdet på at justere vores organisation, så vi kan give alle vores medarbejdere de bedste betingelser for at udføre det arbejde, de brænder så meget for. Vi skal gøre hverdagen mere enkel, kunne træffe hurtigere beslutninger og sikre, at vi også ser vores klub som en moderne virksomhed, der kan leve op til alle de krav, som omverdenen, de ansatte og ikke mindst medlemmerne stiller til os hver dag.

Bestyrelsen har et ønske om, at selve driften af klubben og herunder også personaleansvaret skal ligge hos de ansatte og ikke hos de frivillige udvalgsmedlemmer, hvilket også anbefales generelt af Dansk Golf Union.

Vi har derfor bedt Torben Ehlers på kontoret om at overtage det daglige ansvar for alle klubbens ansatte. Han får også ansvaret for, at de opgaver, som bestyrelse og udvalg sætter i søen, bliver udført i henhold til de retningslinjer og godkendte budgetter, som er udstukket og godkendt af bestyrelsen. Vi er overbeviste om, at Torben med sin kæmpe energi og erfaring er den rette mand til opgaven, og vi glæder os til, at han kaster sig over opgaven allerede her fra sommeren 2019.

Når man justerer i den måde, vores hverdag hidtil har været struktureret på, vil der også være arbejdsopgaver, som skifter hænder. Flemming Borch, der med stor energi og succes har stået i spidsen for Baneudvalget, har i forlængelse af de nye organisationsplaner, valgt at udtræde af bestyrelsen og samtidig stoppe som formand for Baneudvalget.

Der skal her lyde en tak til Flemming for hans store og mangeårige indsats. Han har i tæt samarbejde med Baneudvalget og greenkeeperne medvirket til, at vores bane i dag står bedre end nogensinde.

Som nyt bestyrelsesmedlem er indtrådt vores suppleant Jørgen Jakobsen, der foreløbig også vil virke som fungerende formand for Baneudvalget. Bestyrelsen vil snarest melde nyt ud om den fremtidige organisation samt den fremtidige sammensætning af det nye Baneudvalg.

På bestyrelsens vegne
Johnny Twile
Fmd.
 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |