Hvad koster det at spille golf i Dragør Golfklub?


Golf - en vandring i naturen 
 
At gå en runde på Dragør Golfklubs 5.678 meter lange bane er som at gå en runde i en park blandt hundredvis af træer og buske, som kranser op til den smukke Kongelunden skov.
 
Når man spiller golf, kan man rigtigt følge årstidernes skifte fra forårets lysegrønne spæde blade på træer og buske henover sommerens fuldt udvoksede løv til efteråret, hvor løvets farver langsomt bliver gule og brune for så i november helt at falde af. Da banen er placeret i en tidligere æbleplantage, er der naturligvis stadig mange æbletræer, som står smukke hvert forår med deres blomsterpragt og konkurrerer med blomsterne på tjørnebuske, slåen, moreller og kvæder.
 
Vi har i samarbejde med det lokale TAMU-center etableret et antal fårefolde, hvor vi holder får som alternativ til at klippe græsset. Fårefoldene er selvfølgelig placeret på steder, hvor man normalt ikke slår bolden hen. Om foråret har vi små søde lam at se på.
 
På banen er der 8 søer, hvoraf flere er forbundet med grøfter. Her vrimler det om sommeren med frøer, og du kan også være heldig af møde en snog.
 
Der er mere end 30 fuglearter, der yngler på vores bane og i Kongelunden. Specielt følger vi hvert år stærenes, svanernes, tårnfalkenes og den lille lappedykkers kamp for at få et nyt kuld fra reden. Du kan læse mere om fuglelivet under menuen Banen og punktet Banens Fugleliv.
 
For at tiltrække flere ynglefugle er der de sidste to-tre år opsat omkring 80 stærekasser, 20 mejsekasser og 1 uglekasse. De mange stære hjælper os med at holde bl.a. fairways fri for skadelige insekter.
 
Endelig er der i skoven ved Centralsøen opsat en foderautomat til fasanerne, som du også kan møde på banen.
 
Som noget unikt kan du når du går en runde på Dragør golfbane se de "store fugle" - flyvemaskinerne. Nogle dage støjer de lidt mere end andre. Andre dage er de nærmest lydløse. Nyd synet af verdens største pasagerfly Airbus A380  (lander 13.25 - starter 15.35). Lad dig ikke irritere, når du hører dem, men nyd i stedet synet - og drøm dig evt. i stedet hen til deres distination.

Mange sportsudøvere ønsker at dyrke deres motion på tidspunkter, som de selv bestemmer. Også her er golfsporten og Dragør Golfklub med på noderne. Vi har et elektronisk tidsbestillingssystem, hvor du selv beslutter, hvornår du vil spille. Det kræver dog, at tidspunktet er ledigt. Du kan maksimalt spille 4 personer ad gangen, og du er velkommen til at slutte dig til en gruppe på under 4. Det er faktisk en del af golfsportens hjerteblod, at man gennem et handicapsystem kan spille med hinanden på lige fod. Det mest almindelige er dog, at man finder sammen i en gruppe og mødes for at spille sammen.
 
Når du er færdig med en runde, kan du besøge vores restaurant, hvor du kan købe kaffe med kage, øl eller vand samt frokost eller aftensmad. Her du så prale af alle dine gode slag og lave score til de øvrige gæster i restauranten. Og husk, at i golf findes der kun gode slag eller uheld.
 
Har ovennævnte øget din interesse for at melde dig ind i Dragør Golfklub og lære at spille golf, så klik her.
 
Velkommen i Dragør Golfklub.
 
 
Begynder i Dragør Golfklub

Du behøver ikke at have det grønne kort for at blive medlem i Dragør Golfklub. Det sørger vi for, at du får i forbindelse med dit medlemskab.

Har man ikke et tildelt handicap, begynder et medlemskab i Dragør Golfklub med et prøvemedlemskab, som varer i 2 måneder. Her får du bl.a. undervisning i at lære at spille golf.
 
Du får størst glæde ved at spille golf, hvis du lærer den mest basale teknik for golfspillet. Da en golfbold har en hastighed på over 100 km/t, er man nødt til at have regler for, hvordan man bevæger sig på en golfbane, hvilket vi kalder etikette. Da man er dommer for hinanden, er man også nødt til at kende golfreglerne.
 
Det, der gør golf til en sport for alle aldre og hvor dygtige og mindre dygtige spillere med glæde og udbytte kan spille med hinanden i fair konkurrence, er handicapsystemet. Det vil være for omfangsrigt her at fortælle om handicapsystemet.
 
Det er målet, at du gennem prøvemedlemskabet får så meget kendskab til golfspillet, reglerne og etikette, at du efter prøveperioden eller kort derefter vil være i stand til at spille på golfbanen og få glæde af dette.
 
Undervisningen i spil, regler og etikette registreres på Det Grønne Kort og ender med, at du får tildelt et handicap (hcp).
 
Prøvemedlemskabet starter med et introduktionsmøde, hvor Det Grønne Kort udleveres, og hvor du får nærmere oplysninger om Dragør Golfklub. Kortet skal medbringes til undervisning og alle prøver.
 
Begynderprogrammet er opdelt i en teoretisk del og en praktisk del, og du er begynder, indtil du opnår handicap (hcp). Når du har opnået et hcp, er du kanin, indtil du har et hcp på 49 med ATS (antal tildelte slag) 54 og dermed får fri adgang til den store bane.

 
Teoretisk del består af
Regel- og etikettekursus
 og foregår en aften tidligt i forløbet i selskab med andre begyndere og består i en gennemgang af GOLFREGLERNE og etikette. Du skal herefter hjemme over nettet bestå en prøve på Dansk Golf Unions hjemmeside www.golf.dk, og resultatet indberettes automatisk via DGU til Klubbens kontor. Antallet af rigtige svar i opgaven er bestemmende for, om du har bestået den teoretiske prøve. Der er ingen begrænsninger i hvor mange gange, du kan forsøge at tage prøven.

Praktisk del består af
I. Slagteknik
          Udspil
  1. Indspil til green
  2. Bunkerspil
  3. Putting
Der er fælles lektioner, som man tilmelder sig på www.daviesgolf.com.

Der er i betalingen for prøvemedlemskabet indlagt betaling for 5 lektioner, hvilket normalt er tilstrækkeligt til, at du opnår den teknik, der er nødvendig for, at du kan opnå et hcp. Er der behov for yderligere instruktion, må du selv betale, lige som det normalt vil være en god ide for at forbedre spillet, at du løbende tager lektioner gennem årene.


II. Baneprøver
Hver mandag er der spil for begyndere og kaniner. Begyndere, der har bestået ovenstående prøver i teknik, kan om mandagen spille på par-3-banen under ledelse og med rådgivning af medlemmer af Begynderudvalget. Se opslagstavlen for begyndere i højre side af gangen i klubhuset.

 
a) Par-3-banen
Når du har gået par-3-banens 6 huller på max 28 slag 2 gange, må du spille på den store bane om mandagen under ledelse og rådgivning af medlemmer af Begynderudvalget.
 
b) Spil på den store bane
Begyndere, der har bestået ovenstående prøver inden for højst 1 år, må spille på 18-hullers banen mandag aften under ledelse og rådgivning af et medlem af Begynderudvalget.
 
Du får tildelt 66 i hcp svarende til ATS på 72. Hver gang du går de første 9 huller bedre end dit hcp, reduceres dette. Når dit hcp kommer ned i omkring 60, og din mentor er tilfreds med dit spil og din forståelse af etikken, bliver du kanin, hvilket betyder, at du må spille alle dage på 18-hullers banen sammen med et medlem af Dragør Golfklub, som har et hcp på 49 eller derunder. Dette medlem er ansvarlig over for bestyrelsen for, at golfreglerne og etiketten overholdes.
 
Der skal føres scorekort, som underskrives og indleveres, såfremt handicappet er forbedret.
Det Grønne Kort skal medbringes.

Når dit hcp kommer på 49 eller herunder, har du fri adgang til den store bane.
 Husk at hente dit bagmærke på kontoret, når hcp. 49 er opnået.
Som begynder må du træne på Klubbens øvelsesfaciliteter hver dag. 
 

Begynderturneringer
I sommersæsonen afholdes begynderturneringer, de såkaldte kaninturneringer, hver mandag. Se specielt program herfor på opslagstavlen.
 
Disse regler gælder ikke for juniorer, der skal følge Ungdomsudvalgets retningslinier. Juniorer kan dog deltage i begynderturneringerne.
 
Efter en evt. prøveperiode som begynder, og hvis du har besluttet dig for at blive medlem af Dragør Golfklub som begynder, skal du gennemgå et regel- og etikettekursus samt lære slagteknik og bestå Par-3-baneprøven og Storbaneprøven. Det er ikke svære prøver, man skal igennem, men fordi der færdes mange mennesker på golfbanen, er det vigtigt at kende sikkerhedsforskrifterne. En vildfaren golfbold kan være farlig at blive ramt af; så det er nødvendigt at kende de regler, der følges af alle golfspillere. Når du deltager i Klubbens kurser, lærer du derudover også andre medlemmer at kende, bl.a. gennem deltagelse i de turneringer for begyndere/kaniner, som Begynderudvalget afholder.


 

© Copyright 2018 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |