Den ekstreme tørke sidste sommer og den manglende regn dette forår har medført ringe vækst på græsområder og i særdeleshed på fairway. Derfor indføres fra den 2. maj 2019 og indtil videre:

Standard lokalregel E-3: Spil med lejeforbedring
“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere (fairway og fringe), må spilleren tage lempelse uden straf én gang (altså en gang pr. lempelse) ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:
  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.
Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”
Indførsel af denne lokalregel medfører ikke ændringer i handicapregulering.
 
vh
Regel- og etiketteudvalget
 

© Copyright 2019 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |