Bestyrelsen i Dragør Golfklub holdt d.d. sit første møde efter generalforsamlingen og konstituerede sig som følger:
Formand: Johnny Twile (valgt på generalforsamlingen)
Næstformand: Ulrik Ankerstjerne
Kasserer: René Boesen (valgt på generalforsamlingen)
Fmd. Økonomiudvalget: René Boesen 
Fmd. Baneudvalget: Flemming Borch
Fmd. Klubhusudvalget: Nicolaj Lyck
Fmd. Sponsorudvalget: Jan Madsen
Fmd. Spillerudvalget: Lars Jensen
Fmd. Turneringsudvalget: Michael Veile Jensen
Fmd. Informationsudvalget: Ejvind Fritzbøger

© Copyright 2019 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |