Kære medlemmer i Dragør Golfklub

2017 har været et skelsættende år på mange måder. Vi har købt golfanlægget og står nu selv for greenkeeping, og nu sker der også en væsentlig ændring i vores samarbejde med Davies Golf.

Det sidste skyldes, at Svend Gjørup fra Davies Golf ApS har besluttet sig for at skære ned på sine aktiviteter, så med virkning fra den 1. januar 2018 overtager Pernille og John Davies golfshoppen. Fra samme dato ansættes John som cheftræner på funktionærbasis. Kim Green fortsætter som proelev, men nu ansat under shoppen med direkte reference til John.

- Der er ingen dramatik i denne ændring. Det har fra starten af vores arrangement med Dragør Golfklub været planen, at John på et tidspunkt skulle køre videre alene, og det er såmænd blot dette tidspunkt, vi nu er nået til. Det er mit håb, at klubbens medlemmer med den ny ejerstruktur i endnu højere grad vil bakke op omkring shoppen, udtaler Svend Gjørup, der samtidig slår fast, at han fortsætter sit sponsorat af den ny overdækning på driving range.

Dragør Golfklubs formand Johnny Twile:

-  Der skal lyde en stor tak til Svend Gjørup. Vi har hele vejen været glade for samarbejdet med Davies Golf ApS, og vi er derfor også glade for, at vi fremover formår at knytte John endnu tættere til os som ansat i klubben.

I vinterhalvåret fortsætter John Davies med træning i Simgolf i Grøndalscenteret, hvor man også kan møde Keen Bernberg i weekenderne. Keen færdiggør sin uddannelse med et skoleforløb frem til marts, hvorefter han, efter planen, søger nye udfordringer. Der kan som tidligere bookes tider til instruktion i Simgolf på www.daviesgolf.com.
 
Gavekort, som endnu ikke er indløst, kan fortsat anvendes i shoppen i hele 2018, lige som ubrugte 'klip' på klippekort fortsat kan anvendes til instruktioner.
 
I weekenden den 25. og 26. november afholder John Davies i øvrigt julemarked i Simgolf.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 
 

© Copyright 2018 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |