Dansk Golf Union har udsendt nogle få justeringer til deres tidligere anbefalinger for spil og færden på landets golfklubber, som nu også vil være gældende i Dragør Golfklub som tillæg til allerede udstukne regler og påbud.

Den største opblødning er på lukke-igennem-reglen, hvor det nu igen er tilladt at lukke bagfra kommende og hurtigere spillende bolde igennem, når der ellers holdes behørig afstand mellem spillerne, og det vil sige to meter. Vi bibeholder tidsintervallet på 10 minutter mellem hver starttid for at hjælpe på flowet på banen.

Det er igen muligt at leje buggies, men kun for klubbens medlemmer, og i første omgang vil der bare være to buggies til rådighed. Bestilling og betaling for disse sker som før via Golfbox. OBS: Rat og sæder skal sprittes af både før og efter brug. Der vil være sprit til dette i mellemgangen og husk at sætte det tilbage efter brug.

Vores møbler, som bl.a. har været opbevaret i buggyrummet, vil blive sat ud på terrassen. OBS: Det er ikke tilladt at tage stole eller borde med ud på arealet omkring restauranten, lige som det heller ikke er tilladt at tage ophold på terrassen. Dette vil være en overtrædelse af den nye bekendtgørelse, hvor serveringslignende forhold straffes med bøde på 2.500 kr. til køberen og 5.000 kr. til restauratøren. Hvis mere end 10 personer tager ophold, vil dette kune straffes med en bøde på 2.500 kr. pr. person. 
Vi har været i kontakt med Københavns Politi, som oplyser, at det er tilladt at foretage indkøb i restauranten og derefter indtage det i behørig afstand fra restauranten. Det kunne f.eks. være parkeringspladsen.

I næste uge åbner KiK-klubberne for deres ugematcher, og det sker fortsat uden reserverede tider i Golfbox. Du kan læse om KiK-klubbernes matcher på deres respektive hjemmesider. Herredagen og Flying Ladies har deres opslagstavler i omklædningsrummene, hvorfor det vil være tilladt at gå ind og hente information på disse, men det er fortsat ikke muligt at benytte toiletterne bortset fra det ene, som allerede er åbent for brug, eller benytte badefaciliteterne. Old Timers informationstavle samt Begyndertavlen vil kunne ses i mellemgangen.

Endelig er det nu ok, at mere end en person ad gangen kan opholde sig i bagladerne.

Ellers vil tidligere regler og påbud, som du kan se på dette redigerede link læs her forsat være gældende på Coronabanen, som foreløbig er i spil frem til den 10. maj, hvor vi forventer ny udmelding fra Sundhedsmyndighederne og DGU.

OG HUSK: SPIL OG FÆRDEN PÅ VORES ANLÆG ER PÅ EGET ANSVAR

Venlig hilsen
Bestyrelsen
  

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |