Da bestyrelsen arbejder med et budget, som ikke er godkendt af generalforsamlingen endnu, har vi fundet det rigtigst at give en kort orientering om udviklingen i 1. kvartal samt forventningerne til resten af året.
For første kvartal er indtægterne 45.000 kr. større end budgetteret, hvilket forklares med tilgang af nye medlemmer, samt at simulatorgolfen har givet 20.250 kr. mere end budgetteret.
Vi holder igen med udgifterne så godt, vi kan. I første kvartal er udgifterne 39.000 kr. mindre end budgetteret.
I alt er 1. kvartal 84.000 kr. bedre end budgetteret.
For den resterende del af 2020 har vi reduceret i antallet af nye medlemmer, og vi forventer først at åbne for greenfee gæster fra juni. Der regnes herefter med en reduktion af indtægterne med 270.000 kr.
Vi har reduceret de budgetterede udgifter i Økonomi-,Bane- og Sportsudvalget med i alt 177.000 kr.
Klubhusudvalgets budget er uforandret, da alle projekter er igangsat/færdige.
Ovennævnte tiltag betyder, at det budgetterede overskud reduceres fra 469.000 kr. til 377.000 kr. Budgetreserven på 400.000 kr. forbliver uforandret.
Da vi afdrager 300.000 kr. på vores realkreditgæld og skal betale 150.000 kr. til indskudsbeviser, betyder ovennævnte reduktion, at vi kommer til at trække på vores likviditetsreserve, og det er der heldigvis plads til.
Vi vil fortsat gøre alt for at holde igen på udgifterne, og vi vil også gøre en ekstra indsat for at hverve nye medlemmer i sommerperioden, hvor vi forventer at mange vil opholde sig hjemme og derfor får tid til at lære at spille golf.
 
På Økonomiudvalgets vegne
Ulrik
 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |