ORDENS- OG ETIKETTEREGLER
DRAGØR GOLFKLUB 2016

 
Opførsel i Dragør Golfklub
Tjek altid opslagstavlen for midlertidige og lokale regler i øvrigt før spil på banen. Vær imødekommende over for andre og især nybegyndere og gæster. Respekter dine medspillere.
Det er ikke tilladt at slå træningsbolde fra græsset på driving range. Brug altid måtterne.
Greenkeepere og banepersonale har altid fortrinsret. Det er ikke tilladt at slå, når personalet arbejder på og ved fairway, green eller bunkers på dit hul.
Råb altid FORE når der er bare den mindste risiko. Hellere én gang for meget end én gang for lidt.
Stil din bag/vogn i spilleretningen og mod næste teested. Ikke foran green.
Vær klar til at slå eller putte, når det er din tur. Det fremmer spillet.
Ret nedslagsmærker på green, både dine egne og andres. Det tager en måned, hvis de skal hele af sig selv, men kun tre dage, hvis du gør det.
Læg tørv på plads, læg river helt ned i bunkers i spilleretningen og strø sand - hvor der er opstillet sandkasser - i tørvhuller på teestederne.
Respekter alle skilte og tag dit affald med til næste affaldskurv. Det gælder også cigaretskodder. Det varer 15 år for filtre at forgå ved naturens hånd.
Rigtige mænd viser hensyn. Kan de ikke holde sig, så gør det på en måde, så det ikke generer eller provokerer andre.
Hunde er ikke tilladt på golfbanen.
Når der spilles på huller langs Oplevelseslinjen, skal der tages ekstra hensyn og udvises særlig agtpågivenhed, idet den er offentlig vej. 

Fortrinsret på banen
Greenkeepere og øvrigt banepersonale har altid fortrinsret.
En bagfra kommende og hurtigere spillende bold SKAL lukkes igennem. Det gælder for alt spil: I turneringer, i private matcher, på KiK-dage, ved regionsgolf og i elitematcher. Ingen kan lægge beslag på banen og slet ikke ved langsomt spil. Bolde bør slå sig sammen, hvis det er muligt, men max. i 4-bolde.
Ved et skævt slag til et andet hul har spilleren på det højeste hulnummer fortrinsret.

Øvrige regler
Dragør Golfklub har en dresscode. Se opslaget på opslagstavlen og på Hjemmesiden.
Det er ikke tilladt at hente bolde på naboejendomme.
Ved søgning efter en bold skal der efter 30 sekunders forgæves leden lukkes igennem. Efter 5 min. er bolden tabt, og du skal spille en ny bold efter gældende regler.
Det er tilladt at søge efter egen bold i vandhazard. Dog skal reglen om søgning efter bold overholdes.
Det er ikke tilladt at slå ud på hul 10, hvis der er spillere på hul 9. Kun hvis de ved at slå på metalstykket ‘fortæller’, at de afslutter deres runde efter hul 9, må spil påbegyndes. 

I og omkring klubhuset
Det er ikke tilladt at ryge i klubhuset.
Caps og andet hovedbeklædning skal tages af, når man opholder sig i restauranten.
Tag vådt tøj og beskidte sko af og placer det i omklædningsrummet før du sætter dig i restauranten.
Grusstien fra Kalvebodvej til klubhuset er en brandvej. Parkering er derfor forbudt

Baneservice
Ved ulykke og akut brug for hjælp ring 112. Ellers ring 114. Uden for klubhuset er der ophængt en Hjertestarter. I klubhuset er der en hjertetelefon og en instruktion i brugen af Hjertestarteren – læs instruktionen. Når Baneservice er på banen, ringer hjertetelefonen til deres mobiltelefon og ellers omstilles nødopkald til hjertetelefonen. Nummeret står på klubbens scorekort.
Alle henstillinger fra Baneservice skal respekteres.
Navn og medlemsnummer skal oplyses på opfordring fra Baneservice.
Gyldigt DGU-kort og synligt bagmærke og pitchfork skal kunne fremvises på forlangende. Pitchforken skal bæres i lommen. 

Dine rettigheder
Såfremt du får en henstilling, advarsel eller bortvisning fra banen og anlægget, kan du rette klage over forløbet til Dragør Golfklubs formand samt til Regel- og Etiketteudvalget.
Idømte sanktioner kan ankes til Dansk Golf Unions Ordens & Amatørudvalg og efterfølgende appelleres til Danmarks Idrætsforbund (DIF).

© Copyright 2019 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |