Så har vi fået resultatet af medlems-tilfredshedsundersøgelsen 2019. Der er udsendt 1.233 spørgeskemaer, og vi modtog 438 svar, hvilket er lig med 38%.
Det vigtigste tal er ambassadørscoren, som er 36, hvilket er et fald fra 40. Ambassadørscoren er resultatet af spørgsmålet, om du vil anbefale Dragør Golfklub til andre.
Spørgeskemaet er opdelt i 9 serviceområder, og på alle områder har vi fået bedre karakterer end sidste år.
Et enkelt medlem kommenterer, at grunden til, at han ikke har givet en høj ambassadørscore, er den, at hans nærmeste omgangskreds ikke bor på Amager. Vi tror, at der er mange, som af samme årsag scorer lavt på ambassadørscoren, selv om de giver høje scores til serviceområderne.
Under banen stikker spørgsmålet om gode fairways ud som det eneste. Scoren er faldet med 7, som dog kan forklares med tørken sidste år. Vi arbejder nu hårdt på at forbedre fairways.
Et andet interessant tal er ’der er et godt flow på banen’, som er steget med 4 point til 68. Vi har i klubben lavet tiltag til at forbedre flowet, og sammen med de nye golfregler ser det ud til at være lykkedes. Der bliver spillet næsten 30.000 runder golf om året på vores bane, og ifølge DGU er vi en af de danske baner med den største belægning.
Målepunktet ’ledige tider når man ønsker det’ viser, at scoren er steget med 2 til 62 point.
Sammenfattende er kommentarerne fra medlemmerne meget forskellige. Der er dog nogle emner, som går igen. Det gælder utilfredshed med sandet i bunkers, våde bunkers, sammenlægning af 2-bolde, kvaliteten af teesteder samt ønsket om 9 nye huller. Og så er der glædeligt meget ros til greenkeeperne.
Alle kommentarer er noteret og vil indgå i arbejdsplanerne for resten af året og næste år.
En sidste lille bøn: Du må meget gerne give dig til kende, når du skriver en kommentar. Vi bestræber os på at svare alle, og ofte har det været medvirkende til at opklare misforståelser. Vi oplever stadig medlemmer, som stiller spørgsmål uden at give sig til kende, og så er det jo svært at svare ??
På bestyrelsens vegne
Ulrik Ankerstjerne
 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |