Med flere måneders forsinkelse pga. Coronakrisen er vi nu klar til at afholde den udsatte generalforsamling i Dragør Golfklub.
Datoen bliver onsdag 9. september kl. 19 på Dragør Skole.
Dagsordenen vil være den samme, som tidligere er udsendt, og som vil blive udsendt igen, når vi nærmer os generalforsamlingen. Da der er tale om en udsættelse, vil det ikke være muligt at fremsende nye forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ifølge den oprindelige dagsorden havde bestyrelsen et forslag om en kontingentforhøjelse, men dette forslag trækker bestyrelsen på dagen. På grund af Coronakrisen finder vi det hverken hensigtsmæssigt eller forsvarligt at bibeholde forslaget.
OBS: I forlængelse af generalforsamlingen vil vi afholde vores årlige Sommermøde. Her vil bestyrelsen bl.a. forelægge sine visioner for klubhuset og banen og herunder også lægge op til en diskussion af, hvordan vi bedst letter presset på banen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |