Hvad koster det at spille golf i Dragør Golfklub?

Golf - en vandring i naturen 
 
At gå en runde på Dragør Golfklubs 5.678 meter lange bane er som at gå en runde i en park blandt hundredvis af træer og buske, som kranser op til den smukke Kongelunden skov.
 
Når man spiller golf, kan man rigtigt følge årstidernes skifte fra forårets lysegrønne spæde blade på træer og buske henover sommerens fuldt udvoksede løv til efteråret, hvor løvets farver langsomt bliver gule og brune for så i november helt at falde af. Da banen er placeret i en tidligere æbleplantage, er der naturligvis stadig mange æbletræer, som står smukke hvert forår med deres blomsterpragt og konkurrerer med blomsterne på tjørnebuske, slåen, moreller og kvæder.
 
Vi har i samarbejde med det lokale TAMU-center etableret et antal fårefolde, hvor vi holder får som alternativ til at klippe græsset. Fårefoldene er selvfølgelig placeret på steder, hvor man normalt ikke slår bolden hen. Om foråret har vi små søde lam at se på.
 
På banen er der 8 søer, hvoraf flere er forbundet med grøfter. Her vrimler det om sommeren med frøer, og du kan også være heldig af møde en snog.
 
Der er mere end 30 fuglearter, der yngler på vores bane og i Kongelunden. Specielt følger vi hvert år stærenes, svanernes, tårnfalkenes og den lille lappedykkers kamp for at få et nyt kuld fra reden. Du kan læse mere om fuglelivet under menuen Banen og punktet Banens Fugleliv.
 
For at tiltrække flere ynglefugle er der de sidste to-tre år opsat omkring 80 stærekasser, 20 mejsekasser og 1 uglekasse. De mange stære hjælper os med at holde bl.a. fairways fri for skadelige insekter.
 
Endelig er der i skoven ved Centralsøen opsat en foderautomat til fasanerne, som du også kan møde på banen.
 
Som noget unikt kan du når du går en runde på Dragør golfbane se de "store fugle" - flyvemaskinerne. Nogle dage støjer de lidt mere end andre. Andre dage er de nærmest lydløse. Nyd synet af verdens største pasagerfly Airbus A380  (lander 13.25 - starter 15.35). Lad dig ikke irritere, når du hører dem, men nyd i stedet synet - og drøm dig evt. i stedet hen til deres distination.

Mange sportsudøvere ønsker at dyrke deres motion på tidspunkter, som de selv bestemmer. Også her er golfsporten og Dragør Golfklub med på noderne. Vi har et elektronisk tidsbestillingssystem, hvor du selv beslutter, hvornår du vil spille. Det kræver dog, at tidspunktet er ledigt. Du kan maksimalt spille 4 personer ad gangen, og du er velkommen til at slutte dig til en gruppe på under 4. Det er faktisk en del af golfsportens hjerteblod, at man gennem et handicapsystem kan spille med hinanden på lige fod. Det mest almindelige er dog, at man finder sammen i en gruppe og mødes for at spille sammen.
 
Når du er færdig med en runde, kan du besøge vores restaurant, hvor du kan købe kaffe med kage, øl eller vand samt frokost eller aftensmad. Her du så prale af alle dine gode slag og lave score til de øvrige gæster i restauranten. Og husk, at i golf findes der kun gode slag eller uheld.
 
Har ovennævnte øget din interesse for at melde dig ind i Dragør Golfklub og lære at spille golf, så klik her.
 
Velkommen i Dragør Golfklub.
 
 
Begynder i Dragør Golfklub

Hvordan får jeg et handicap?
Du vil fra start få udleveret en personlig folder/medlemsbevis der efterhånden som du kommer igennem forløbets trin, vil blive udfyldt i form af attestering af træner / begynderudvalg – du bør altid huske at medbringe dit medlemsbevis.

Teori-delen
Dit begynderforløb starter med et informations, regel- og etikettekursus - sammen med andre begyndere. Regelprøven tager du på nettet via DGU’s hjemmeside: https://www.golf.dk/regelprove - her er det også muligt bare at øve sig.
Praktik-delen
Du vil i forbindelse med træningen hos Pro’en (træneren) lære grundlæggende slagfærdigheder
 
  • Udspil
  • Indspil til green
  • Bunkerspil
  • Putting
 
Når Pro'en har godkendt dig i ovenstående færdigheder, er næste trin at blive godkendt på klubbens par 3 bane.

Par 3 bane godkendelse
 
Klubbens begynderudvalg står for godkendelsen på par 3 banen. Turneringer og godkendelser afholdes hver mandag i sæsonen (kan i særlige tilfælde afholdes andre dage efter aftale med udvalget). Du tilmelder dig til mandagens begynderturnering/godkendelse på par 3 banen på Golfbox.dk. På spilledagen vil et medlem fra klubbens begynderudvalg gå banen med dig og vurdere om du gennemfører i alt 6 huller på tilfredsstillende vis (vejledende 28 slag på banens Par3 bane). Efter godkendelse bliver du sat i handicap 65 og kan nu tilmelde dig mandagenes begynderturnering på 18-huls banen.
 
Godkendelse til stor bane
 
Denne godkendelse foregår på præcis samme måde som Par 3 bane godkendelsen. Der spilles dog 9 huller, på 18-huls banen (godkendelse ved 14-19 stablefordpoint på de 9 huller) Efter godkendelse bliver du sat i handicap 64.
Skulle du få mere end 19 stabelfordpoint på de 9 huller, reguleres du efter golfreglerne for nedskrivning af hcp.
 
Spil på stor bane (18 hullers banen)
 
Når du bliver godkendt er din begynderuddannelse afsluttet, du kan selvfølgelig stadigvæk anvende alle faciliteter på nær 18-huls banen. Du kan på et hvert tidspunkt vælge om du ønsker et ”rigtig” medlemskab i Dragør Golfklub og derved får udstedt et DGU kort, der også giver dig adgang til alle andre golfbaner - afhængigt af dit handicap.

Handicap grupper:
Handicap 66 = Par3 (bestået par 3 = hcp 65)
Handicap 65 = Storbanen spilles fra tee 30
Handicap 64 = Bestået storbaneprøven - Din begynderuddannelse er afsluttet.

Hvis du er fuldgyldigt medlem kan du fortsat spille med i begynderturneringerne indtil du når handicap 37.

Vejlende handicap til teesteder på 18-huls banen.
Handicap 64-50= Storbanen spilles fra tee 30
Handicap 49-45 = Storbanen spilles fra tee  44
Handicap 44-37 = Storbanen spilles fra tee 51

Når du har spillet dig ned til handicap 59 må du spille 18-huls banen ifølge en golfspiller med maks. handicap 49. 
Når du ligger i handicap 49 må du spille alene og på alle tidspunkter. 

Hurtigere godkendelse til 18-huls banen
 
Hvis du vil hurtigere gennem godkendelsen, kan klubbens Pro arrangere et personligt forløb, dette forløb afregnes som egenbetaling direkte til Pro’en.

 
 

© Copyright 2021 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |