F U N D A T S
 for
    Danske Banks pris til  Årets Frivillig i Dragør Golfklub
 
Formål: Prisen uddeles for en ekstraordinær uegennyttig indsats udført af en frivillig i Dragør Golfklub.
 
Definition: Ved frivillig forstås en person, som ikke er medlem af bestyrelsen eller et af bestyrelsen nedsat udvalg.
 
Prisens størrelse: 1.500 kr. i form af gavekort til golfshoppen samt et diplom underskrevet af valgkomiteen.
 
Uddeling: Prisen uddeles af en repræsentant fra Danske Bank ved den årlige middag for bestyrelsesmedlemmer og alle klubbens frivillige. Danske Bank yder et sponsorbidrag til middagen på 15.000 kr., jf. separat sponsorkontrakt.
 
Udvælgelse: De enkelte udvalg udpeger hver et emne til prisen inden for deres ansvars-område. De indstillede emner behandles af bestyrelsen, som med motivation indstiller min. 3 emner til en valgkomite bestående af en repræsentant fra Danske Bank og klubbens formand. Valgkomiteen vælger prismodtageren.
 
Markedsføring: Ved aftalens indgåelse udsendes pressemeddelelse med billeder til Dragør Nyt, Amager Bladet og Amager Posten. Det samme sker ved årets uddeling. Desuden omtales prisen på klubbens hjemmeside, ligesom det skal fremgå af invitationen til de frivillige om middagen, at prisen uddeles og at Danske Bank er medsponsor på arrangementet.
 
Der opsættes en glasplade i mellemgangen hvor prismodtagernes navn påmales og hvor det skal fremgå, at prisen er sponseret af Danske Bank.
 
Løbetid: Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne til en 1. januar.
 
Andet: Valgkomiteen udfærdiger et referat over sin beslutning om hvem, som skal have årets pris, hvoraf begrundelsen for udvælgelsen af årets prismodtager skal fremgå. Referatet opbevares af klubbens kontor.
 
 
F U N D A T S
 for
 Dragør Golfklubs Hædersprisen
 
Formål: Prisen uddeles for en ekstraordinær uegennyttig indsats udført af en frivillig på lederniveau i Dragør Golfklub.
 
Definition: Ved frivillig leder forstås en person, som er medlem af bestyrelsen, medlem af et af bestyrelsen nedsat udvalg, udpeget til at varetage en særlig opgave eller en ansat i klubben.
 
Prisens størrelse: Prismodtageren får et diplom underskrevet af formanden samt en buket blomster.
 
Uddeling: Prisen uddeles ved den årlige middag for bestyrelsesmedlemmer og alle klubbens frivillige.
 
Udvælgelse: Senest på bestyrelsesmødet i februar drøftes emnerne til prisen, og det tilsigtes, at der opnås enighed. Findes ingen værdige til prisen, bliver den ikke uddelt.
 
Markedsføring: Fundatsen lægges på hjemmesiden sammen med en fortegnelse over tidligere modtagere og en kort begrundelse herfor. Der udsendes pressemeddelelse til Dragør Nyt, Amager Bladet og Amager Posten.
 
Andet: Det skal af bestyrelsesreferatet fremgå, hvem der får prisen og hvorfor. Er det et medlem af bestyrelsen eller en person, som har adgang til referaterne, som skal have prisen, skal begrundelsen fremgå af referatet af første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. maj 2016.
 

© Copyright 2021 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |