Banen denne uge 

De sidste grøftekanter klippes, hvorefter vi går i gang med dette års hækklipning 
topdress af teesteder
alm. vedligeholdese af banen