I 1991 fik Dragør sin golfbane
Hovedstadsområdet fik i 1991 sin fjerde golfbane med en afstand til Rådhuspladsen i København på ca. 10-12 km. Dermed blev Dragør Golfbane på dette tidspunkt den bane, der lå tættest på Københavns centrum.
Banen er placeret på 52 hektar Amagerkansk muld rundt om Kongelundens sydøstlige hjørne.
Banen er selvfølgelig flad som resten af Amager, men det er bestemt ikke et minus. Der findes overraskende meget gammel beplantning i form af levende hegn på adskillige meters højde, hvilket giver banen et præg af ælde, selv om den stadig er så ny.
Banens arkitekt, Rolf Henning Jensen, har dertil føjet, ikke blot nogle små kunstige bakkelignende kupler langs nogle af banens fairways, men en diagonalt liggende 'oplevelseslinie', som deler banen i to halvdele.
Oppe på denne cirka halvanden meter høje vold kan naturelskere krydse banen vej til eller fra Amagers eneste skov, Kongelunden, uden at komme i karambolage med golferne.
Det er i det hele taget lykkedes at bringe afveksling ind på de flade jorder, og helhedsindtrykket af banen er helt afgjort, at den er tilpas varieret, tilpas overkommelig at spille og tilpas utraditionel til, at man får lyst til at komme igen. Mange greenfeespillere kommer med den formodning, at nu skal de have en let runde, men man skal ikke lade sig snyde af det flade look. Visse passager ad fairways gennem nogle af de høje, levende hegn er tilstrækkelig smalle til, at banen er udfordrende for selv de meget gode spillere.
Teested ude i lille sø
Rolf Henning Jensen har på en idyllisk måde inddraget en lille sø på hul 4, hvor teestedet er bygget ude i søen, hvorfra man driver mod en green ved en anden sø, der tager sig kærligt af bolde til venstre for og bagved greenen. Et ret interessant par 3 hul.
Et folkeaktieselskab
Banen er anlagt af Dragør Golfbane A/S, som blev stiftet den 1. oktober 1987, hvor aktier á 5.000 kr. begyndte at blive solgt. For at blive medlem i klubben skulle man fra starten være aktionær. Dragør Golfklub blev stiftet 29. juni 1989, og banen blev officielt indviet 15. august 1991.
Projektets initiativgruppe på 6 personer, var Kurt Staadsen, Sonia Seiersen, Britta Olsen, Karsten Hvidkjær, Carl-Henrik Coakley og Svante Liedberg, som også var golfklubbens første formand. Golfklubben købte banen af A/S´et 1. april 2016. A/S´et blev herefter sat under afvikling og er nu lukket, og formuen udbetalt til aktionærerne.
Selvforsynende med vand
Dragør Golfbane er speciel på flere måder. Den er projekteret på edb, og den er selvforsynende med vand.
Vi havde ikke udsigt til at få amtets tilladelse til vandindvinding, og da grundvandet desuden er for salt til vanding, er der etableret et system af forbundne søer, hvor drænvandet fra de omkringliggende områder ved hjælp af pumper opsamles og genbruges. Fra Centralsøen pumpes vandet ud i vandingssystemet, der styres elektronisk.
Golfbanens daglige ledelse er Dragør Golfklub, som blev stiftet i 1989.
Dragør Golfklubs bane er en smuk 18-hullers bane, som desuden har en 6-hullers par 3 bane, puttinggreen og drivingrange samt et stort velindrettet klubhus med restaurant, bar, gode omklædningsfaciliteter og proshop med salg af golfudstyr og tøj og udlejning af golfkøller

© Copyright 2021 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |