Dragør Golfklub
REGLER FOR KØRSEL MED BUGGIER PÅ DRAGØR GOLFBANE
 
 
 

1. Regler for leje og kørsel med buggier
 
1.1. Du skal have kørekort.
1.2. Der må maks. være to personer i hver buggy.
1.3. Det er ikke tilladt at køre i buggy i påvirket tilstand.
1.4. Kørselsanvisninger fra producenten i selve buggyen skal altid følges.
1.5. Kørselsvejledningen i afsnit 2 og Baneservices anvisninger på banen skal altid følges.
1.6. Alle uheld og tekniske problemer med buggierne skal anmeldes til Sekretariatet.
 
 

2. Regler for kørsel på 18 hullers banen
 
2.1. Grusstierne på banen skal altid benyttes.
2.2. Der må aldrig køres på selve teestedet.
2.3. Der må ikke køres i eller tæt på nogen form for bunkers, hasarder eller beplantninger.
2.4. Mellem teesteder og greens skal der køres i semiroughen. Der må ikke køres i selv roughen.
2.5. Fairways må alene krydses fra semirough til semirough vinkelret på spilleretningen.
2.6. Det skal tilstræbes, at fairways krydses så få gange som muligt.
2.7. Specielt ved greens skal skiltningen altid følges.
2.8. Der må ikke køres tættere på greens end 10m.
 
 

3. Drift stop og tekniske problemer med buggier
 

3.1. I tilfælde af drifts stop og tekniske problemer med buggierne kontaktes umiddelbart Greenkeepergården og den vagthavende greenkeeper på telefon +45 32944430.
 
 

4. Lukning af banen for kørsel med buggier
 
4.1. Greenkeeperen kan afhængig af banens tilstand lukke for kørsel med buggier.
4.2. Lukning for kørsel med buggies vil blive meddelt på Klubbens hjemmeside og ved opslag på banen mv..
 
 

5. Overtrædelse af reglerne for kørsel med buggier
 
5.1. Baneservices anvisninger på banen skal altid følges.
5.2. Baneservice indberetter alle overtrædelser til Bestyrelsen.
5.3. Bestyrelsen tager stilling til de enkelte overtrædelser.
5.4. Ved overtrædelser af reglerne vil retten til at leje en buggy kunne fratages det enkelt medlem/gæst.
 
 
 
 

NYD TUREN OG PAS PÅ DIG SELV OG PÅ BANEN
  

© Copyright 2021 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |