Her kan du løbende følge med i, hvilke sjældne fugle der er, passerer eller besøger vores bane. Siden opdateres hver gang, der observeres en sælden fugl på træk eller på selve banen. Vil du læse mere om de disse fugle og lytte til deres stemmer, så klik her.

2018-19

 
5.8.19 2 Ravne kunne høres og ses over Kongelunden,
8.7.19 1 Havørn tre gange over Kongelunden. 6 Fiskehejrer over hul 13.
1.7.19 1 Havørn fløj mod S vest for hul 1. Tårnfalkenes 2 unger har nu forladt reden ved hul 14/17. Blishønsene har 4 unger i Svanesøen.
19.4.19 1 Havørn svævede ind over 1. green og Kongelunden.
15.4.19 Mindre grupper af Stor Regnspove kunne høres på træk på hele runden. Tårnfalkeparet viste yngel adfærd ved redekassen.
14.4.19 1 Fiskeørn og 1 Musvåge trak mod NØ på hul 11.
8.4.19 1 Havørn svævede længe over 17. green og Skoven.
15.3.19 Årets første Sanglærke sang tidlig morgen. Tidligt forårs tegn:
11.3.19 1 Havørn og 1 Spurvehøg svævede længe over 11. green. 
29.2.19 1 Havørn over hul 2. Tårnfalken forsvarede sin redekasse.
22.2.19 2 Ravne over 5. green
18.2.19 Så kom Stærene. Godt forårs tegn.
4.2.19 1 voksen Havørn fløj mod S over hul 1. fb
30.1.19 1 voksen Havørn fløj mod S vest for Klubhuset. fb
22.1.19 1 voksen Havørn fløj mod N vest for Klubhuset. fb
7.10.2018 1 Blå Kærhøg han trak mod V over hul 14. 1 voksen Havørn kredsede over marken N for 14. green.
30.9.18 9:45. 1 voksen Havørn fløj mod S over Rangen. 2 Ravne kaldte i Kongelunden. Flere Skovskader på træk på banen.
28.8.18 11:45. 1 voksen Havørn fløj mod S vest for banen.
24.8.18 11:15. 1 Sort Stork kredsede over hul 3 og 4 i 6-7 minutter. Meget sjælden fugl på disse kanter - Østeuropæisk ynglefugl.
13.8.18 De første Hvidklirer (3) trak mod SV. Starten på efterårstrækket.
3.7.18 13:00. 1 voksen Havørn slog et sving ind over parkeringspladsen.
25.6.18 Så har vores Tårnfalke atter fået et kuld unger fra reden. Fire stk. blev det til, og forældrene har nu i et stykke tid fodret unger i poppelhegnene på Bag9.
28.5.18 11:00. 1 Havørn over hul 2 jaget af en Krage.
20.5.18 Nu kukker Gøgen atter og Natergalen synger aften og nat. 5-6.000 Bramgæs trak mod NØ
19.5.18 9.500 Bramgæs trak mo NØ.
18.5.18 Ny rekord i trækkende Bramgæs på en dag: 46-47.000 fugle trak mod NØ
21.4.18 Eftermiddag. 1 havørn over 16. tee jaget af en flok måger.
13.4.18 Fasanen Holger luftede sine to fasanhunner på hul 12. To Glenter trak mod Ø over Svanesøen.
7.4.18 40-45 Traner trak mod NØ.
6.4.18 1 Havørn over Greenkeepergården.
27.3.18 En flok Traner på 50-60 fugle trak ind over banen.
26.3.18 Endnu en dag med trækkende Traner. En flok på 200 og fem mindre flokke 30-50 fugle. 1 Havørn cirklede N for hul 6.
25.3.18 700-800 Traner i fem flokke passerede småsnakkende banen mod NØ.
21.3.18 En mindre flok af Traner trak mod Ø langs Sydamager og Flagspætten trommede flittigt i Kongelunden.
14.3.18 Så kom stærene og årets første sanglærke. Mindre flokke af Bramgæs (3-400) holder fortsat til på Amager og passer dagligt banen flere gange. 
12.3.18 1  Havørn over hul 1.
27.2.18 1  Havørn slog et sving ind over hul 1.
26.2.18 2000 Bramgæs trak mod NØ.
25.2.18 Store flokke af Bramgæs holder pt. til på Sydamager og passer dagligt banen.
22.2.18 1 voksen Havørn passerede Rangen.2017

14.12.17 1 voksen Havørn fløj mod S 100m vest om Klubhuset fb
4.12.17 1 voksen Havørn over 3. green. Lille flok Stillits ved 13. tee. sk.vk.fb.
13.11.17 2 voksne Havørne slog et par sving ind over 16. green og fløj videre mod V. 13:00 sk,vk,fb
11.11.17 2 voksne Havørne slog et par sving ind over hul 3 og fløj videre mod Dragør. 10:30. la,fb
23.10.17  35-40.000 Bramgæs passerede Sydamager denne dag på vej til deres vinterkvarter. vk.sk.fb
6.10.17 20-25 Våger/Musvåger trak mod V ind over Kongelunden. To hold at Traner kunne tydeligt høres trækkende mod V langs Amagers sydkyst. la.fb
26.9.17 12 Traner fløj S om banen mod Ø. Spurvehøg fløj ind i vinduet til mødelokalet i Klubhuset og tabte sit bytte - en Lille Korsnæb han - på terrassen. fb
24.9.17 8-900 Bramgæs trak mod V i stor højde. 11:00 fb
20.9.17 Så er rovfugletrækket så småt begyndt. 5-6 Musvåger trak mod V og 3 Spurvehøge afsøgte banen på vej mod V. pt.sk.fb
8.8.17 3 Svaleklirer på træk slog et par sving ind over Centralsøen. gn,ln,la og fb
23.7.17
10:15
En Havørn fløj over Hejresøen med langsomme vingeslag mod øst. Ravnene snakkede i Kongelunden fb
12.7.17 To Hejre har nu i en længere periode holdt til i Kongelunden ved Hejresøen. Tårnfalkene på hul13/17 fik atter i år unger - denne gang 3 stk. Vi kunne se dem sidde og kikkede ud af redekassen i nogle få dage, inden de fløj fra "reden". fb
6.7.17 Ravne kunne høres i Kongelunden. Den Lille Lappedykker har mindst to unger i Æblesøen. Mindre flokke af Stære og Råger afsøger banen for insekter, larver mv. fb
27.5.17 1 Rød Glente slog et sving ind over 17. tee bs/la/fb
22.5.17 Ravn kunne høres ved 3. green. Vores sorte medarbejdere - Stærene - knokler med at finde mad til alle deres sultne unger. Gøgen kalder jævnligt og fløj forbi 17. green. Solsort, Tornirisk, Havesanger, Gransanger, Rørsanger og Rødstjert sang. Grønne frøer i Hejresøen, Æblesøen (mange) og Centralsøen. la/fb
14.5.17 I henhold til DOF Basen passerede 28.400 Bramgæs Kongelundsområdet denne dag. 3 Rødstjerter, 1 Garnsanger og 1 Havesanger sang på banen. Årets første Landsvale passerede Klubhuset. fb
7.5.17 18-22.000 Bramgæs trak denne dag i over Sydamager mod de nordlige ynglepladser. fb
27.4.17 Viber over hul 12 og 1 Broget Fluesnapper i hegnet ved 12. tee. To sikre forårstegn. la/fb
25.4.17 5 Musvåger trak mod Ø ind over klubhuset.
Et Svanepar opholder sig nu ved Skovsøen og Hejresøen. Blishønerne i Skovsøen har mistet sine første tre æg.
fb
26.3.17 1 ung Havørn over Kongelunden. fb
25.3.17 1 ung Havørn over Klubhuset og 2 Blå Kærhøg på markerne Ø for banen. la/fb
22.3.17 1 Glente ved hul 10 og senere 1 Glente ved hul 17. pt/fb
21.3.17 1 ung Havørn over Kongelunden. fb
20.3.17 Årets første Sanglærke og Regnspover passerede sammen med 4-500 Bramgæs banen. Fuglekonge hoppede rundt i hækken N for Klubhuset. pt/vk/sk/fb
18.3.17 1 ung Havørn over skoven ved hul 1. Spurvehøg, 130-150 Bramgæs og 1 Fiskehejre på hul 5. la/fb
13.3.17 12:00. 25 og senere 35-40 Traner trak mod NØ. fh/sk/fb
12.3.17 14:30. 45-50 Traner trak mod NØ. la/fb
12.3.17 13:00. 18-20 Traner trak mod NØ. la/fb
8.3.17 6-700 Bramgæs fløj i spredte formationer frem og tilbage over banen ad flere omgange. Tårnfalken kikkede forbi på hul 13. pt/sk/fb
1.3.17 Kongelundens Musvåge par cirkulerede et godt stykke tid over bag 9. sk/fb
24.2.17 Så kom de første Stære for at se om rededkasserne fra sidste år også var der i år. fb
15.2.17 Små flokke af Silkehaler  og større flokke af Sjaggere på banen. Musvågen kikkede forbi. pt/sk/fb
26.1.17 Fiskehejre ved Hejresøen ek/ua


2016

12.12.16 35-40 Bramgæs og 2 Pibesvaner trak mod V. sk/fh/fb
7.12.16 50-60 Grønsiskner fouragerede ved vinter tee på hul 1. 4 mindre grupper af Sangsvaner trak mod V. sk/fb
6.12.16 1 Havørn svævede mod SV over hul 1 og 9.
7-9 Sangsvaner trak mod V.
fh/fb
5.12.16 12-15 Sangsvaner trak mod V. 12-15 Bramgæs trak mod V. sk/fh/fb
1.12.16 15- 20 Stillitz ved 18. green. 25-30 Bramgæs trak mod V. fb
19.10.16 4-5 Fuglekonger ved 11. tee. Spurvehøg han jagede ved 11. green. fb
17.10.16 15-20 halemejser ved 18. green. fb
11.10.16 Skovskader på træk besøger hver dag banen for at spise olden = agern og bog = egens og bøgens frugter. fb
3.10.16 200 Traner trak ind over banen. ek
27.9.16 Stærene er begyndt at samle sig i større grupper og snart trækker de mod vest. fb
22.9.16 1 Havørn set over Kongelunden. bsa
14.9.16 Mindre grupper af Bramgæs er om morgenen på vej mod deres vinterkvarter.
7.9.16 2 Hvidklire trak mod vest. fb
16.6.16 I år fik Tårnfalkene 4 unger fra reden, og den Lille Lappedykker fik unger både i Centralsøen og Æblesøen. fb
6.6.16 Rørsanger sang i Æblesøen. Rørhøg han slog et sving ind over hul 7 og Ravnen kaldte medens den fløj ind over hul 1 mod Kongelunden. fb
30.5.16 Blishønsene har stor unger. Fasanerne og Tårnfalkene signaler at de også har gang i æg/unger. fb
30.5.16 Masser af fuglesang på banen: Rødstjert, Løvsanger, Gransanger, Gærdesanger og Solsort. fb
29.5.16 Stærenes unger er nu fløjet fra reden og flyver larmende rundt med forældrene på banen og leder efter mad. fb
11.4-
29.4.16
2 unge Havørne og 1 voksen Havørn set ind over banen og Kongelunden. fb
21.3.16 9:45 1 Havørn svævede ind over 3. green og videre ind over Kongelunden. sk/vk/fb
18.3.16 10:30 3 Traner slog et sving ind over banen. fb/la
16.3.16 Perfekt vejr til Tranetræk. De kom i mindre flokke ind fra S, tog højde over golfbanen og trak videre mod N. 10:30 - 7 Traner. 12:30 - 35-40 Traner og 14:00 20-25 Traner. fb/sk
14.3.16 11:00 Stæren fløjtede ved 11. tee. Masser af uglegylp i Skoven ved hul 11 under redekasse, og 15-20 Silkehaler ved hul 11/12. fb
7.3.16 11:00 12-15 Silkehaler ved 17. green. Duehøg jagede Ringduer ved Skoven og hul 13. fb/ek
4.3.16 12:00 1 Havørn slog et sving ind over 8. green forfulgt af en måge og svævede videre mod N ind over Kongelunden. 80-100 Bramgæs slog uroligt et sving ind over 8. tee. fb/la
22.2.16 Så kom Stærene "larmende" forbi banen for at kontrollere deres redekasser fra sidste ynglesæson. Flokke på 2-4000 Bramgæs og mindre grupper af grågæs flyver uroilgt frem og tilbage over banen. I løbet af de næste par uger trækker de mod N til deres ynglepladser. fb/sk


 

2015

30.12.15  
10 Sangsvaner slog et sving ind over Banen og 8-10 Stillits fouragerede i Elletræerne ved 18. vintertee. fb
23.12.15  
Det er længe siden, at Banen har haft besøg af de mere sjældne fugle. De ynglende Fasaner, Ravne og Musvåger ses jævnligt, 1-2 Fiskehejre har søgt føde på Banen et godt stykke tid, og senest har en ung Knopsvane indtaget Svanesøen - måske en kommende ynglefugl? Flokke af Grønsiskner og Sjaggere afsøger fortsat Banen for mad, og de bliver her nok til de atter skal nord på. Et par Dompapper kunne denne tirsdag iagttages V for Klubhuset. fb
12.10.15 9:30
Vintermusvåge trak mod SV. vc/fb
9.10.15  
Iht DOF-basen trak 39.700 Bramgæs mod SV over Kongelundsområdet.  
8.10.15   Iht DOF-basen trak 19.500 Bramgæs mod SV over Kongelundsmorådet.  
8.10.15   17 Traner forsøgte at trække mod V. ge
6.10.15 8:00 Så er efterårstrækket begyndt for alvor. 9-10.000 Bramgæs trak mod SV på 15-20 minutter. fb
3.8.15 9:20 Et par af Dompap i træerne på Oplevelses-linien ved 2. tee. Ynglefugle? Skarv i Æblesøen og Centralsøen senere på runden. Formodentlig samme fugle. sk/fb
22.7.15 11:00 Ung Skarv dykkede efter fisk i Centralsøen.
 Kendes fra de voksne på det hvide bryst. Der er Blishøns med unger i alle søerne. Tårnfalkene og den Lille Lappedykker har desværre ikke fået unger i år!!! fh/sk/fb
26.5.15   Så kom Mursejlerne. Banens mange Stære  har meget travlt med at fodre alle deres mange unger. Blishønsene i Kæret på hul 16 har allerede store unger, og netop i dag havde et par Kanadagæs slået sig ned i Hejresøen. Kanadagåsen er vores største gås og endnu en ret sjælden ynglefugl. fh/fb
20.5.15 9-11 3-4000 Bramgæs trak i stor højde i fire grupper mod ynglepladserne på Svalbard sø/sk/pt/pb
12.5.15   Rød Glente set over banen. ud/bs
6.5.15 11:15 2 Gravænder opholdt sig på 7. fairway. vk/pt/fb
6.5.15 10:30 5-6000 Bramgæs trak i stor højde i tre grupper mod ynglepladserne på Svalbard. vk/pt/fb
27.4.15 11:00 Rødstjert ved hul 11 og 2 Ravne legede i luften ved 16. tee. vc/fb
20.4.15 12:30 Et Havørne par passerede banen fra S og legede efterfølgende 10-15 minutter i luften over Kongelunden. Flot opvisning i luft akrobatik. Årets første Landsvale sad på et af el-kablerne langs Kalvebodvej. vk/fb
20.4.15 9-12:30 1 par af Lille Lappedykker i henholdsvis Hejresøen og Æblesøen. Troldand i Centralsøen, Dompap hun i hegnet ved hul 3, og Tårnfalkene er forsat aktive omkring deres redekasse på bag 9. vk/fb
19.4.15   Rød Glente over par 3 banen. e.k.
18.3.15 11-13:00 120 - 140 Traner passerede banen i østlig retning i 4 mindre grupper pt/vk/sk/fb
17.3.15 12 -13:30 150 - 200 Traner passerede banen i østlig retning i 5 mindre grupper fh/fb
16.3.15 12:30 40-50 Traner trak mod N øst for Klubhuset pt/sk/fb
11.3.15 11:30
 12:30 Rød Glente og Musvåge ved hul 16.
 Havørn og Tårnfalk S for banen. vk/pt/fb
10.3.15 10:00 Årets første Sanglærke over Klubhuset. Grønsiskner i vildtplantningen mellem hul 2 og 8. fh/fb
23. og 24.2.15 9:00-10:00 Blå Kærhøg hun jagede på marken Ø for Tømmerupvej. fb
6.1.15 12:30 1 Havørn fløj langsomt i lav højde over 9. tee mod S. 10-15 Stillits ved Klubhuset. fh/fb
5.1.15 9:00-12:00 God start på en ny fuglesæson. 7 Stære - meget tidlig forekomst, 2 Musvåger, mindst 3 Hejrer, og så dagens store oplevelse; 1 Havørn fløj i "klappe-højde" over 2. green mod N og slog sig ned i Kongelunden. sk/fb
 

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |