En kort gennemgang.
Formand Johnny Twile bød velkommen til årets forsinkede sommermøde, der blev holdt i forlængelse af årets generalforsamling på Løjtegårdsskolen.
Status regnskab 2020
Kasserer og næstformand Ulrik Ankerstjerne gennemgik regnskabet fra 1. januar 20 til 31. august 20. Der laves en løbende månedsrapportering, hvor bestyrelsen får et løbende overblik over regnskabet, ligesom der laves en fremskrivning med årets forventede resultat. Dette er et eminent styringsredskab.
Indtægter på kontingent, green fee og sponsorater har været klart højere end forventet.
Vi har brugt en anelse mere end forventet. Der er bl.a. terrassevarmere, og reparationer i køkkenet.
Regnskabet er meget bedre end det noget forsigtige C-budget. Det fremskrevne resultat viser et overskud på 697.732 kr. mod C-budget på 376.641 kr. Og det bliver nok en anelse højere.
Vi har taget mange medlemmer ind, da ingen endnu ved, hvad Corona vil have af indflydelse på udmeldelser. Men hvis det fortsætter, så vil der blive overvejet en form for venteliste og der vil ikke blive holdt Golfens dag næste år.
Opkøb af jord til nye huller
Formanden gennemgik kort planerne for opkøb af jord. Området vi kunne tænke ligger ned mod vandet på modsatte side af Driving Range. Udfordringen er, at det ikke vides om vi kan købe jorden. Men tanken er 6 eller 9 nye huller. Der bedes om opbakning til at gå videre med projektet, der forhåbentlig snart bliver mere konkret. Men det er dyrt. Vil dog skabe større tilgængelighed. Og måske skal vi i gang med en opsparing, som kan være klar, når chancen for køb byder sig.
Ulrik Ankerstjerne gennemgik en grovbudget over projektet. Kommer til at koste op mod 15 millioner. Disse skaffes ved at øge medlemsantal og sælge huller til sponsorer. Samtidig vil det give mulighed for 9 hullers medlemskab. Og ved 9 ekstra huller og 200 nye medlemmer, så vil belastningen per 9 hullers sløjfe, være 500 medlemmer mod nuværende 650 medlemmer.
Debat om emnet, hvor flere udtrykte opbakning, men der skal laves en ordentlig plan. Og der har været nogle klubber, der måtte lukke, da ideen ikke stod mål med virkeligheden.
Formanden sluttede emnet af med at nævne, at der naturligvis skal være en plan, hvor alt er gennemtænkt. Og han takkede for den umiddelbare opbakning.
Banen
Baneudvalgsformand Jørgen Jakobsen oplyste, at der var sendt en skrivelse til kommunen, med vores ønsker for fremtiden. Ikke fået svar endnu, men kommunen har taget godt imod ideerne. Jørgen Jakobsen gennemgik en tegning, hvor ønsker om flere søer var indtegnet. Dette er sammen med en eventuel brøndboring, nogle af ønskerne, da vandmangel er det altoverskyggende problem. Så snart vi har svar fra kommunen vil der blive meldt mere ud.
Jørgen Jakobsen sluttede med at nævne prioriterede opgaver frem mod næste sæsons åbning. Her er det i nævnte rækkefølge fairwayrenovering, teestedrenovering 15-10-16-8-18-12-6(13 pil og tjørn) , opstamning af træer og buske, udbedring af overgange hul 2, 3, 8, 13, 14 og 17, samt etablering af banehjælperteam.
Klubhus
Klubhusudvalgsformand Nicolaj Lyck gennemgik planerne for tilbygning til eksisterende klubhus. Vi har brug for mere plads. Først skal byggefelt ændres, da tanken er at bygge midtersektionen ud mellem 1. teested og puttinggreen. I nævnte skriv til kommunen, er dette medtaget. Nicolaj Lyck viste tegninger, der er lavet af en arkitekt. Tilbygning bliver på 160 m2 og bliver et multirum, der kan bruges til flere ting, herunder generalforsamling. Intet er konkret, da byggefelt først skal ændres, før egentlige tegninger og byggeansøgning laves. Prisen er estimeret til mellem 1 og 2 millioner.
Afsluttende debat viste, at forsamlingen havde et stort ønske om toiletter. Der blev ligeledes spurgt til køkkenets størrelse, der bør udvides. Nicolaj Lyck tog til dette efterretning.
 
Formanden sluttede sommermødet med at takke for fremmøde. Han konstaterede, at der var et stort ønske om konkrete planer og ikke kun ideer.
 
Torben Ehlers
 

© Copyright 2021 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |