Konceptet for sponsorater i Dragør Golfklub


Et sponsorat i Dragør Golfklub kan skabe værdi
Et sponsorat i Dragør Golfklub giver adgang til effektiv eksponering og brug af klubbens faciliteter til kunde- og medarbejderarrangementer. I Dragør Golfklub ønsker vi desuden at tilbyde sponsorerne et attraktivt program, som løbende udvikles i samarbejde med sponsorerne.
I øjeblikket består programmet af et fredagsnetværk (i sæsonen), en række virksomhedsbesøg (i vintermånederne), en sponsorturnering (i september) og et julearrangement (i december). Tilsammen skal disse aktiviteter sikre, at sponsorerne får mulighed for at lære hinanden bedre at kende – og helst så godt at nye forretningsmuligheder opstår.
Dragør Golfklub er en af de største golfklubber i Danmark
Med dette som udgangspunkt samt de rammer, der over årene er skabt omkring Dragør Golfklub, ønsker klubben at udbygge samarbejdet med erhvervslivet i form af et attraktivt sponsorkoncept.
Den kraftigt stigende oplevelsesøkonomi og et deraf følgende ændret forbrugsmønster, afstedkommer ligeledes nye krav til virksomhedernes kreativitet, både i produktsammensætning og i markedsføring.
Der stilles krav til virksomhederne om synlighed og ”Branding” og et tættere forhold til forbrugerne i markedsføringsprocessen.
Dragør Golfklub ønsker at fremstå som et attraktivt supplement til de sædvanlige udbud af muligheder for markedsføring over for virksomheder, der ønsker nye initiativer i deres salgsfremmende foranstaltninger.
Dragør golfklub tilbyder virksomhederne muligheden for mere synlighed via en bred vifte af reklamemuligheder som skiltning, hjemmeside, fladskærm i klubhus, baneguide, og andre medier samt specialarrangementer.
Virksomhederne kan også anvende klubbens faciliteter til erhvervsfremmende aktiviteter og deltage i klubbens sponsoraktiviteter.
Det er Dragør Golfklubs målsætning i stort omfang at forsøge at anvende sponsorernes produkter eller tjenesteydelser for herigennem at støtte sponsorerne og bidrage til en styrkelse af samarbejdet og den loyalitet, der tilsigtes mellem parterne.

Dragør Golfklub håber igennem et tæt og gensidigt udbytterigt samarbejde med virksomhederne i lokalsamfundet at skabe vækst og mere værdi for Amagers erhvervsliv.

Elementer i Dragør Golfklubs sponsorkoncept
Det skal være attraktivt at være sponsor i Dragør Golfklub
Der skal være en fin balance imellem vores ydelser og sponsorernes modydelser
Der forudsættes flerårige samarbejdsaftaler, hvor sponsorerne anvender Dragør
Golfklub i PR henseende
Klubben promoverer sponsorernes produkter og tjenesteydelser - i klubregi - ved indkøb og præference
Samarbejdet skal baseres på gensidig loyalitet og sunde forretningsmæssige principper
Dragør Golfklub tilbyder sponsorerne en bred vifte af reklamemuligheder
 

© Copyright 2021 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |