Dragør Golfklubs sponsorudvalg

 
Sponsorudvalget er det koordinerende udvalg for alle klubbens sponsoraktiviteter i behørigt samarbejde og koordination med en række af klubbens øvrige udvalg. Sponsorudvalget deltager i nødvendigt omfang i de af klubben afholdte erhvervsarrangementer, herunder Sponsordage, Sponsormatcher og ad hoc arrangementer.
Bestyrelsen i Dragør Golfklub udpeger en formand for Sponsorudvalget.
Formanden er ansvarlig for sponsorvirksomheden og kan selvstændigt indgå sponsoraftaler i overensstemmelse med retningslinjer fastlagt og godkendt af bestyrelsen.
Formanden for Sponsorudvalget sammensætter efter behov og eget ønske Sponsorudvalget og fordeler de forskellige opgaver mellem udvalgets medlemmer.
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen

 

© Copyright 2021 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |