Vores golfbane ligger midt i en af de større trækruter gennem Danmark, hvorfor der både forår og efterår passerer mange fugle og også en del mere sjældne arter hen over banen. Således ser vi årligt bl.a. mange gæs og rovfugle, og vi har fornøjelsen af både at se og høre større og mindre flokke af Traner. En af de mere spektakulære oplevelser var for nogle år siden, da der på efterårstrækket på en dag passerede omkring 36.000 småsnakkende Bramgæs. Denne rekord blev slået i starten af oktober 2018, hvor 42.000 Bramgæs passerede området på en dag. Stor oplevelse!!! På denne side kan du se de mere mere sjældne arter og dem, der passerer i store mængder.
Vil du læse mere om disse fugle og lytte til deres stemmer, så
klik her.

 
Grågås
Bramgås
Kanadagås
Dværggås
Sangsvane
Pibesvane
Skarv
Stor Regnspove
Tinksmed
Hvidklire
Enkeltbekkasin
Ringdue
 
Musvåge
Hvepsevåge
Lærkefalk
Duehøg
Spurvehøg
Glente
Blå Kærhøg
Rørhøg
Havørn
Fiskeørn
Hvid Stork
 
Nøddekrige
Skovskade
Vandstær
Lille Korsnæb
Halemejse
Munk
Grå Fluesnapper
Dompap
Silkehale
Sjagger
Grønsisken
Sanglærke
 

Kongelundens havørnepar er i fuld gang med ynglessæsonen og kan jævnligt ses over banen på vej til og fra reden. (fb 17.5.20).

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |