Desperation hos greenkeeperne i DGK
Af Michael Bech, informationsudvalget

INTERVIEW
En knastør sommer med temperaturer lige omkring de 30 grader i ugevis og uden en dråbe vand har tæret hårdt på banen. Ikke mindst teesteder og fairways lider i sommervarmen.
I dette interview fortæller chefgreenkeeper Nicholas Juul Andersen om banens nuværende tilstand, hans frustrationer og om ønsker til fremtiden.
Hvordan vil du karakterisere sommeren 2020 i forhold til nedbør?
Vand fra oven har været ikke-eksisterende. Vi er 200 millimeter i underskud i Dragør Golfklub. Stedet er blandt de områder i landet, hvor der er kommet mindst regn. Vi ligger på gammel havbund og det gør, at vandet siver meget hurtigt væk. Så det er stort set umuligt for os at opmagasinere vandet. Og den situation bliver så yderligere forværret, når det er så tørt i så lang tid.
Hvordan vil du selv beskrive udseendet og tilstanden af banen i skrivende stund?
Det er utrolig tørt og frygteligt at se på. Det er til at græde over at spille en anden bane med grønne fairways, når vores bane ser ud, som den gør. Men jeg har ikke vandet til rådighed. Al vores vand kommer fra søerne. Vi har ikke vand fra en boring, som vi kan benytte os af. Vandstanden er nu så kritisk lav, at det ikke længere kan løbe til pumperne.
Hvorfor vander I kun greens og ikke fairways og teesteder?
Jeg har desværre kun vand tilbage til greens. Og vi har desværre ikke sprinklere på fairways.
Hvilken betydning får det for banen, hvis det her vejr fortsætter en måned eller to mere?
Så er jeg presset. Det ved jeg simpelthen ikke.
Kan vi stå i en situation, hvor der heller ikke er vand til at vande greens på den store bane?
Det kan vi godt. Vi nærmer os med hastige skridt. Og så bliver jeg nødt til at bruge postevand, og det bliver svimlende dyrt.
Hvad er forklaringen på, at greens på par 3-banen nu også er helt udtørret og ødelagt, selvom der faktisk er sprinkleranlæg?
Det er for at spare på vandet. Det er for at have nok til sommergreens på den store bane.
Hvorfor bruger I ikke vand fra undergrunden?
Det er noget som baneudvalget diskuterer. Men det kræver tilladelse fra myndighederne. Og jeg tror og håber på, at vi får en tilladelse til dette. Det er vi simpelthen nødt til. For den nuværende situation er uholdbar. En sådan boring koster i omegnen af en halv million kroner, men de penge tjener sig hurtigt ind, når jeg kigger på de omfattende skader, vi har haft henover to somre nu. Vi bruger utrolig mange penge på eftersåning – og nogle gange er det spildte penge – fordi vi ikke har vandet til at få græsset til at gro. De seneste to somre gør, at vi virkelig bør få set på denne problematik og løst den snarest muligt. Vi får hjælp fra Dansk Golf Union, som hjælper os med at sende en ansøgning afsted til myndighederne. Jeg håber virkelig snart at kunne fortælle medlemmerne, at vi har fået ok til en boring.
Hvad skal der ske fremadrettet for at få banen tilbage i en ordentlig stand?
Vi skal arbejde på at have vand nok året rundt. Det er ingen anden udvej end en boring.
Hvad er drømmescenariet for dig som chefgreenkeeper i forhold til at undgå den her slags i fremtiden?
Egen boring og fairwaysprinklere. Så er det os, der styrer det og ikke naturen. Banen ville blive fantastisk, hvis de to ønsker blev opfyldt.
Hvor lang tid går der, før banen ligner sig selv igen?
Det kan jeg ikke svare på. Vi skal et godt stykke hen i efteråret, hvor der kommer regn, så kan vi begynde at reparere de ting, som sommeren har ødelagt.
Om Michael Bech:
Michael skriver fremover drypvis små nyheder, portrætter og reportager med udgangspunkt i livet i Dragør Golfklub - artiklerne offentliggøres på klubbens hjemmeside og i denne Facebook-gruppe. Michael er selv medlem i Dragør Golfklub – det samme er hans kæreste Maria og deres søn, Anton. Udover at skrive om forholdene i klubben er Michael også frivillig træner for de allermindste i klubben, Drageungerne. Professionelt arbejder Michael som journalist på TV2 Dokumentar. Ideer eller kommentarer til artikler kan sendes direkte til Michael på mbec@tv2.dk eller via Facebook.

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |