På denne side kan du se hvilke 30 arter, der yngler eller har ynglet på vores bane. Specielt følger vi hvert år stærenes, svanernes,tårnfalkenes og den lille lappedykkers kamp for at få en nyt kuld fra reden.  
For at tiltrække flere ynglefugle er der over en længere årrække opsat omkring 100 stærekasser, 50 mejesekasser og 1 uglekasse. De mange stære hjælper os med at holde bl.a. fairways og ikke midst greens fri for skadelige insekter, så som larver af stankelben og gåsebiller, der kan gøre stor skade på græssets rødder. Endelig er der i Skoven ved Centralsøen opsat en foderautomat til fasanerne.

Siden 2016 har vi ikke desværre ikke haft fornøjelsen af at have ynglende svaner på banen. Efter at vi er begyndt at fodre fasanerne i Skoven på hul 11, har flere fasankokke oprettet territorier på bane. Hunnerne ser vi specielt i ynglesæsonen, og er vi heldige, får vi også lov at se de små fasankyllinger. Tårnfalkene yngler nu hvert år på banen og i 2017 fløj fire unger fra reden. De skjuler sig godt i yngleperioden, og det er først til sidst i yngleperioden, at ungernes aktiviteter afslører redens placering. Den lille og den gråstrubede  lappedykker yngler nu også hvert år i et par af vores søer, hvilket også siger noget om vandkvaliteten i de søer, som de bruger.(25.2.18/fb).


 


Vil du læse mere om disse fugle og lytte til deres stemmer, så klik her.

Lille Lappedykker
Knopsvane
Gråand
Tårnfalk
Fasan
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Ringdue
Landsvale
Hvid Vipstjert
Rødhals
Rødstjert
Solsort
Gøg
Rørsanger
Havesanger
Tornsanger
Gærdesanger
Løvsanger
Gransanger
Musvit
Blåmejse
Stær
Husskade
Krage
Gråspurv
Bogfinke
Grønirisk
Tornirisk
Gærdesmutte

.

© Copyright 2020 | Dragør Golfklub  | Kalvebodvej 100 | 2791 Dragør | Tlf: +45 32 538975 |